Anbefalinger til udvikling af infrastruktur og transport af CO2

Det fremgår af aftale om en køreplan for fangst, transport og lagring af CO2 af 14. december 2021, at der nedsættes seks klynger, som skal komme med anbefalinger til udvikling af infrastruktur og transport af CO2. Alle klynger har afleveret deres anbefalinger, som nu offentliggøres jf. kommissoriet for klyngernes arbejde.

Klyngernes anbefalinger er et væsentligt bidrag, da lokalviden og opbakning er afgørende for en succesfuld udvikling af en kommende CO2-transportinfrastruktur. Anbefalingerne vil derfor indgå i arbejdet med at kvalificere de relevante politiske beslutninger, som skal træffes i dette halvår.

Klyngernes anbefalinger kan findes her.