EU-samarbejde om grøn omstilling

Rammerne for dansk energi- og klimapolitik fastlægges i stigende grad i EU. Her opnås der enighed om fælles europæiske målsætninger om fx reduktion af udledning af drivhusgasser, vedvarende energi og energieffektivisering.

EU's Energiunion 

Det konkrete samarbejde om energi- og klimapolitik er samlet under EU’s energiunion, som har til formål at gøre energi mere sikker, billig og bæredygtig til gavn for de europæiske forbrugere og europæiske virksomheders konkurrenceevne. EU’s Energiunion dækker over fem sammenhængende og gensidigt forbundne dimensioner:

  • Reduktion af udledning af drivhusgasser
  • Øget energiforsyningssikkerhed
  • Forbedret energieffektivitet
  • Opbygning af et fuldt integreret indre marked for energi
  • Forskning og innovation

Læs mere om Energiunionen

Ministerrådsmøder

Energi-, forsynings- og klimaministeren deltager i ministerrådsmøder i Bruxelles og Luxembourg for at drøfte sager på den klima- og energipolitiske dagsorden med kolleger fra de øvrige EU-lande og for at vedtage nye EU-retsakter. 

Spørgsmål om energi behandles som hovedregel i rådsformationen vedrørende Transport, Telekommunikation og Energi (TTE), mens klima behandles i Miljørådet (ENVI). Møderne finder sted ca. hver anden måned.

Udenrigsministeriet har den koordinerende rolle i EU-beslutningsproceduren