Nordisk samarbejde

Det nordiske samarbejde omkring energi og klima bidrager til en dynamisk udvikling og øger Nordens kompetence og konkurrencekraft.

Det nordiske samarbejde omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de tre selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland, og er blandt de ældste og mest omfattende regionale samarbejder i verden.

Samarbejde om energi

Det nordiske samarbejde om energi skal skabe synlige og holdbare bidrag til løsning af de væsentligste og mest relevante energipolitiske udfordringer, som Norden står over for. Det drejer sig blandt andet om at bekæmpe udledning af drivhusgasser og om at sikre energiforsyningen i fremtiden.

Læs mere om det nordiske energisamarbejde

Samarbejde om klima

Landene er også stærkt engageret i det internationale klimasamarbejde og forsøger ligesom på øvrige miljøområder at være en foregangsregion.

Der findes fællesnordiske arbejdsgrupper, der har til formål at påvirke den internationale klimapolitik.

Læs mere om det nordiske klimasamarbejde

Nordisk Ministerråd

De nordiske regeringers samarbejde på det energipolitiske område sker inden for rammerne af Nordisk Ministerråd for Erhverv, Energi og Regionalpolitik (MR-NER), mens samarbejde om klimapolitik sker inden for Nordisk Ministerråd for Miljø (MR-M).

Under de to ministerråd samarbejder repræsentanter for regeringerne i embedsmandskomiteer og en række arbejdsgrupper.

Læs mere om Nordisk Ministerråd