Udrulning af grøn varme

Opvarmningen af de danske husstande står for en stor andel af Danmarks samlede endelige energiforbrug.

Godt og vel to-tredjedele af de danske husholdninger opvarmes med fjernvar­me, mens den sidste tredjedel opvarmes med andre varmeløsninger såsom naturgas- og oliefyr, varmepumper, elpaneler og træpillefyr. Du kan finde flere oplysninger om energiforbrug og CO2-udledning relateret til varmeområdet her.  

Udfasningen af naturgas- og oliefyr spiller en vigtig rolle i at opfylde Danmarks ambitiøse klimamål.

Med Klimaaftale om grøn strøm og varme, er der sat en politisk ambition om, at der i 2035 ikke skal anvendes gas til rumvarme, samt at det danske forbrug af ledningsgas senest i 2030 skal være 100 pct. forsynet med grøn gas. Ambitionen er, at fjernvarme skal udrulles inden 2028 i de områder, hvor det giver mening.

Den nationale energikrisestab, NEKST, skal øge tempoet i den grønne omstilling. NEKST-arbejdsgruppen Farvel til gas i danske hjem har siden april 2023 arbejdet målrettet med at identificere og adressere de barrierer, der forhindrer udrulningen af grønne varmeløsninger. NEKST-arbejdsgruppen har løbende arbejdet med konkrete initiativer til at fjerne disse barrierer, og afleverede i marts 2024 deres afrapportering med 30 konkrete anbefalinger. 

Læs anbefalingerne her.

Nogle af anbefalingerne er lige til at gå til ude i kommunerne og selskaberne, mens andre kræver et mere centralt, langsigtet perspektiv i arbejdet for at omstille sektoren.

Du kan desuden finde mere information om varmeområdet her. Du kan også læse mere om bl.a. skift af opvarmningsformer på SparEnergi.dk.

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet