Tidligere arrangementer

Regeringen og et bredt politisk flertal blev d. 14. december 2021 enige om en aftale om fangst, transport, lagring og anvendelse af CO₂ i Danmark. Med aftalen nedsættes der et interessentforum for CCUS i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, hvor alle interesserede myndigheder, virksomheder, vidensinstitutioner, finansielle institutioner og interesseorganisationer mv. inviteres ind. Forummet skal bl.a. understøtte fastholdelse og udvikling af grønne danske jobs med et teknologineutralt og markedsbaseret fokus.

_____

Webinar – offentliggørelse af første fase af CCUS-puljens udbudsmateriale

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet afholder sammen med Energistyrelsen d. 2. maj kl. 10-10:30 et webinar vedr. offentliggørelse af udbudsmaterialet for CCUS-puljens første fase. Arrangementet optages med henblik på offentliggørelse af videoen efterfølgende.

På webinaret vil afdelingschef Anders Hoffmann og kontorchef Henrik Sulsbrück bl.a. fortælle om input fra markedsdialogen samt videre proces for udbuddet af puljen, herunder den kommende prækvalifikations- og tilbudsfase.

Slides fra webinar 

 

Aktuelt

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet