Energieffektivitetsplan

Her finder du Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriets plan for gennemførelse af energieffektiviseringer i ministeriets bygninger 2022-24. Med energieffektivitetsplanen redegøres der for ministeriets arbejde med at reducere energiforbruget.

Energieffektivitetsplan for Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet