CCS: CO2-fangst og -lagring

CO2-fangst og -lagring er et af de vigtige redskaber i arbejdet med at reducere udledninger fra de sektorer, der er sværest at omstille, og indfri nationale og internationale klimamål.

Der er ingen vej uden om CO2-fangst og -lagring (CCS), når vi skal nå vores klimamål. Og i Danmark er udviklingen i fuld gang.

De første CCS-støtteudbud er afgjort, og de første tilladelser til efterforskning og lagring af CO2 på land og i den danske del af Nordsøen er uddelt. Samtidig har Folketinget vedtaget en ny lov om rørført transport af CO2, som skaber rammerne for etableringen af en ny CO2-infrastruktur. Det betyder, at vi i de kommende år vil se projekter skyde op rundt omkring i landet.

Også på den internationale scene foregår flere ting. Danmark har underskrevet flere aftaler, der gør det muligt at transportere CO2 på tværs af landegrænser, bl.a. med Frankrig, Norge, Sverige og Belgien. Sidste år var Danmark også vært for EU’s årlige CCUS-Forum, hvor en international erklæring om CO2-fangst og -lagring blev underskrevet.

På vej er næste udbudsrunde i CCS-puljen, udbud af tilladelser til efterforskning samt lagring tæt på den danske kyst og meget mere.

I Danmark er det Energistyrelsen, der administrerer udbud af tilladelser til efterforskning og lagring af CO2 i undergrunden.

Hvad er CCS?

CO2-fangst og lagring – også kaldet CCS (Carbon capture and storage) – er en proces, hvor CO2’en fra skorstene fanges og dernæst lagres i undergrunden. På den måde kan CO2-fangst og lagring hjælpe med at reducere nogle af de udledninger, der ellers er sværest at komme af med, f.eks. fra kraftvarmeværker og cementproduktion – og det gør det til et helt nødvendigt redskab for at opfylde klimamålene. 

Den danske undergrund er særligt velegnet til lagring af CO2. Forventningen er, at der kan lagres CO2 svarende til flere hundrede gange Danmarks nuværende udledninger.

Læs mere om CCS

Hos Energistyrelsen kan du finde mere information om CCS, heriblandt udbud og støtte til udvikling og tilladelser:

Energistyrelsen - CCS

Hos GEUS kan du finde viden om, hvordan den danske undergrund gør det muligt at lagre CO2 i Danmark:

GEUS – fangst og lagring af CO2

Her finder du ministeriets interessentforum for CCUS:

KEFM - CCUS interessentforum

 

Se vores nyheder om CCS:

Vis flere