Klima

Vi skaber rammerne for Danmarks indsats mod klimaforandringer nationalt og internationalt. Vi forsyner samfundet med data om klimaet, som bruges som grundlag for blandt andet klimatilpasning.

Arbejdsområder

Klimalov

Den brede opbakning blandt folketingets partier til klimaloven gør loven bindende for fremtiden.

CCS: CO2-fangst og -lagring

CO2-fangst og -lagring er et af de vigtige redskaber i arbejdet med at reducere udledninger fra de sektorer, der er sværest at omstille, og indfri nationale og internationale klimamål.

Grøn omstilling af transport, landbrug og industri

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet arbejder for at indfri de klimapolitiske målsætninger, der er fastsat i nationale og internationale love og aftaler. 

Puljer og omstillingsstøtte

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har ansvaret for at udmønte flere forskellige tilskudspuljer, som giver tilskud til CO2-reducerende investeringer, energieffektiviseringer samt konvertering af varmekilder.

Aktuelt

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet