Tidligere arrangementer

Deltag i det første seminar i nyt interessentforum for CCUS

Det første seminar i interessentforummet for CCUS afholdes d. 9. februar kl. 9-11.  Arrangementet afholdes online grundet COVID-19 situationen.

På seminaret vil der være mulighed for at høre nærmere om regeringens CCUS strategi og CCUS-puljen samt at bidrage til emner og fokus for forummet fremadrettet.

Dagsorden

- 09:00-09:40 Velkommen og introduktion til CCUS-politikken v. Anders Hoffmann, Afdelingschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

- 09:40-10:15 Introduktion til CCUS-puljen v. Henrik Sulsbrück, Kontorchef i Energistyrelsen

- 10:15-10:50 Q&A samt input til fremtidige emner i interessentforummet

- 10:50-11:00 Opsamling v. Anders Hoffmann, Afdelingschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Ønsker du at høre mere og modtage information, når der er nye arrangementer så kontakt Specialkonsulent Jasmin Sharzad, jasha@kefm.dk

Aktuelt

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet