En ambitiøs og bindende klimalov

Den brede opbakning blandt folketingets partier til klimaloven gør loven bindende for fremtiden.