Tidligere arrangementer

Seminar om CO₂ standarder og betydningen for CCS-værdikæden

Det andet seminar i interessentforummet for CCUS afholdes d. 6. april kl. 9-11 med fokus på CO2 standarder og betydningen for CCS-værdikæden samt udviklingen af et fælleseuropæisk marked for lagring af CO2. Arrangementet afholdes med mulighed for fysisk eller online deltagelse. Der forventes stor efterspørgsel på deltagelse, hvorfor fysisk deltagelse begrænses til én person pr. organisation.

Dagsorden
- 09:00-09:10 Velkomst herunder status på CCS strategiarbejdet og rammesætning af dagens tema v. Anders Hoffmann, Afdelingschef Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
-
 09:10-09:20 CO₂-standarder og betydningen for opbygning af CO₂-lager v. Søren Reinhold Poulsen, Project Director INEOS
- 09:20-09:30 Transport af CO₂ med lastbil, hvad betyder standarder? v. Henrik Thomsen, Market Manager Linde Gas
- 09:30-09:40 Et perspektiv fra Aker Carbon Capture på behovet for standardisering indenfor CCUS v. Peter Thoft Knudsen, Sales Director, Aker Carbon Capture
- 09:40-10:45 Paneldialog
- 10:45-11:00 Opsamling v. Anders Hoffmann, Afdelingschef Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Se slides fra seminar her

_____

Aktuelt

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet