Roamingpriser i EU

Udgangspunktet for EU-reglerne for roaming er, at det ikke skal koste ekstra at bruge mobiltelefonen på rejser i EU.

Roaming-priserne i EU er siden 2007 blevet reguleret i en erkendelse af, at markederne for roaming i EU ikke har været tilstrækkeligt konkurrenceprægede. Et opgør med de høje roaming-priser har længe været en dansk mærkesag.

Den seneste ændring af reglerne trådte i kraft den 15. juni 2017. Ændringen betyder, at hvis man har en abonnementspakke med EU-roaming, så er udgangspunktet, at man uden ekstraomkostninger kan anvende mobilen i andre EU-lande. Teleselskaberne har dog mulighed for at sætte en begrænsning for, hvor meget data, der kan anvendes i udlandet uden ekstrabetaling. Det betyder, at man ikke nødvendigvis kan anvende hele den mængde data, som man samlet set har til rådighed i sit abonnement, når man rejser i andre EU-lande.

Derudover har teleselskaber, der kan dokumentere et tab på roamingforretningen på mindst 3 pct. i forhold til selskabets samlede mobilforretning, mulighed for at søge Energistyrelsen om lov til at opkræve et mindre tillæg for roaming-tjenester. Tillægget kan som udgangspunkt ikke overstige det EU-fastsatte loft, der pr. 15. juni 2017 for data er på ca. 58 kr. pr. GB (7,7 euro pr. GB). Dette loft – og dermed størrelsen på tillægget – falder årligt frem til og med 2022, hvor det maksimale tillæg vil være ca. 19 kr. pr. GB (2,5 euro pr. GB). Teleselskaber, der får lov til at opkræve tillæg, har pligt til at oplyse deres kunder om tillæggets størrelse, når kunden rejser til et andet EU-land.

Samtidig er det ikke alle mobilabonnementer, der indeholder muligheden for at roame. Det er derfor altid en god idé at tjekke sit mobilabonnement, inden rejsen går til udlandet. Hvis du er i tvivl, så kontakt dit teleselskab.

Indbygget forbrugerbeskyttelse

EU-reguleringen af roamingområdet betyder blandt andet også, at kunderne har krav på at få information om priserne ved at foretage og modtage opkald, sende sms og bruge data i udlandet. Informationskravet gælder også uden ved rejser uden for EU.

EU-reguleringen skal også sikre kunderne mod uventede høje regninger. Med mindre kunderne har fravalgt det, skal teleselskaberne nemlig sørge for, at den såkaldte ”cut-off funktion” på datatjenester etableres automatisk. Det betyder, at teleselskabet skal spærre for dataforbruget, når kundens dataregning på roaming er på 50 euro (eksklusiv moms) svarende til ca. 465 kroner (inklusiv moms). Dette gælder også ved rejser uden for EU.

EU’s roamingregler gælder også i Norge, Island og Liechtenstein.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur skal som tilsynsmyndighed sikre, at reglerne overholdes og årligt underrette Kommissionen om reglernes anvendelse. Du kan læse mere om de nye regler på styrelsens hjemmeside SDFI - roaming 

 

 

Læs mere

Læs mere om roaming hos SDFI og EU

SDFI's side om mobil og udlandet