Mobil- og bredbåndsdækning

Klima-, Energi og Forsyningsministeriet arbejder for god mobil- og bredbåndsdækning i Danmark. Det er en forudsætning for vækst i vores mange lokalsamfund, at der er adgang til en tidssvarende digital infrastruktur.

Mobildækning

I Danmark har vi generelt god mobildækning. Der er dog stadig områder, hvor der er plads til forbedringer. Det er en prioritet for regeringen at få en bedre mobildækning i de dele af landet, som har en dårlig dækning i dag.

Regeringen og teleforligskredsen har derfor i de seneste tre frekvensauktioner stillet krav om, at der skal sikres bedre mobildækning i Danmark. Der er stillet krav om bedre dækning i 1800 MHz-frekvensbåndet i 2016, 700/900-MHz frekvensbåndene i 2019, samt 2100 MHz-frekvensbåndet i 2021.

Læs mere om de enkelte dækningskrav

 

Bredbåndsdækning

Danmark ligger allerede i toppen i EU, når det gælder udbredelsen af bredbånd generelt. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet arbejder på at øge bredbåndsdækningen i Danmark yderligere.

I 2021 havde 96 pct. af alle boliger og virksomheder adgang til mindst 100 Mbit/s download. 90 pct. af alle boliger og virksomheder havde adgang til meget høje hastigheder på mindst 1 Gbit/s download.

På trods af, at teleudbyderne har rullet hurtigt bredbånd ud til rigtig mange adresser de seneste år, er der fortsat for mange, som ikke har adgang til de digitale motorveje. P.t. er der en restgruppe på ca. 4. pct. af vores boliger og virksomheder, som ikke kan få hurtigt bredbånd med en hastighed på mindst 100/30 Mbit/s. Dette svarer til ca. 97.000 fysiske adresser.

Det forventes, at markedet vil sørge for udrulning af hurtigt bredbånd til en stor del af restgruppen inden for de næste år. I 2025 er det forventningen, at restgruppen vil være reduceret til ca. 1 pct., svarende til 22.000-26.000 adresser.

På hjemmesiden Tjekditnet.dk kan man helt ned på adresseniveau finde ud af, hvilken hastighed, der kan fås, og hvilken teleudbyder, der kan levere bredbåndsforbindelsen. Hjemmesiden tilbyder også et værktøj, hvor man kan måle hastigheden på sin nuværende bredbåndsforbindelse.

Bredbåndspuljen

Bredbåndspuljen giver mulighed for at søge om økonomisk støtte til bredbåndsprojekter i lokalområder, hvor der i dag er dårlig dækning, og hvor der ikke er udsigt til, at der kommer bedre dækning i de nærmeste år.

I perioden 2016 til 2020 er der givet tilsagn om tilskud for knap 500 mio. kr. til samlet 379 projekter rundt om i landet.

Projekterne omfatter ca. 21.000 adresser (boliger, virksomheder og sommerhuse), som har fået – eller er ved at få – etableret hurtigt bredbånd, som kan levere hastigheder på mindst 100/30 Mbit/s.”

Der er afsat 100 mio. kr. til Bredbåndspuljen 2021. Med udspillet ” Tættere på – Sundhed, uddannelse og lokal udvikling” har regeringen foreslået, at Bredbåndspuljen skal fortsætte i 2022 med yderligere 100 mio. kr.

Læs mere om Bredbåndspuljen 

Læs teleaftalen ”Bredbånd og mobil i digital topklasse – Fremtidens telepolitik for hele Danmark”

 

 

 

Mere information

Læs mere om telefoni og bredbånd på SDFI's hjemmeside

Telefoni og bredbånd

Tjek dine muligheder for internethastighed på

www.tjekditnet.dk

Så stor en andel af boliger og virksomheder har adgang til 100 Mbit bredbånd.

Antallet af danskere med mulighed for lynhurtigt internet stiger fortsat. Og det er særligt i land- og yderkommunerne, at det hurtige bredbånd rykker.

Læs mere i SDFI's bredbåndskortlægning