Danmark går med i global koalition for at øge klimaambitionerne

Publiceret 27-09-2018

Sammen med en række andre ambitiøse lande og storbyer tilslutter Danmark sig i dag den international klimakoalition ”Carbon Neutrality Coalition”.

Med energiaftalen har Folketinget sat et mål om, at Danmark senest i 2050 ikke skal udlede flere drivhusgasser, end vi optager. For at støtte en lignende global udvikling i tråd med Parisaftalens målsætninger har regeringen derfor valgt at tilslutte sig Carbon Neutrality Coalition.

Målet med koalitionen er at skabe et globalt forum, hvor der kan udveksles erfaringer, information og redskaber, der kan sikre vejen mod at blive klimaneutrale. Samtidig ønsker man, at dette forum skal inspirere andre lande og storbyer til at tage del i koalitionen, og dermed afføde et øget ambitionsniveau, der kan afspejle sig i nationale klimamålsætninger.

Koalitionen blev lanceret ved One Planet Summit i 2017 af New Zealand og Marshalløerne med det formål at understøtte Parisaftalens langsigtede målsætning om at opnå klimaneutralitet i anden halvdel af dette århundrede. Foreløbig har 18 lande, herunder Canada, Colombia, Etiopien, Frankrig, Tyskland, Mexico, Norge, Sverige og Storbritannien, og 32 byer indmeldt sig, inklusiv København.

Deklarationen indeholder bl.a. en forpligtelse til:

  • at vise lederskab og etablere et åbent forum for vidensdeling mellem parterne til koalitionen og andre lande.
  • at advokere for en øget global reduktionsindsats og nationalt gennemføre tiltag, der bidrager til at opfylde Parisaftalens ambitioner.
  • at opfordre øvrige lande til at tilslutte sig koalitionen.

 

Erklæringen underskrives i aften dansk tid i New York i forbindelse med FN`s generalforsamling.

 

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi