Ny rapport om forrentning i eldistributionssektoren

Publiceret 05-09-2016

WACC-ekspertgruppen*, som er nedsat af regeringen, har nu afleveret deres anbefalinger til fastsættelse af det niveau, som fremadrettede investeringer i eldistributionsvirksomhederne bør forrentes med.

Regeringen vil nu se nærmere på anbefalingerne i forbindelse med udarbejdelse af forslag til den nye økonomiske regulering af eldistributionsvirksomhederne.

- Det glæder mig, at regeringens nedsatte ekspertgruppe nu er kommet med deres rapport. Den skal være med til at sikre det rette omfang af fremtidige investeringer i el-nettet. Jeg noterer mig ekspertgruppens anbefalinger og den medfølgende mindretalsudtalelse. Jeg vil gerne takke ekspertgruppen for det store arbejde, og jeg vil nu se nærmere på indholdet af rapporten siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

WACC-ekspertgruppen blev nedsat den 27. august 2015 for at udarbejde en indstilling til fastsættelse af WACC-forrentningen af fremadrettede investeringer i eldistibutionsvirsomhederne.

*WACC = Weighted average cost of capital - vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger.

 

Kontakt: Pressemedarbejder, Rasmus Bjørn, rasbj@efkm.dk, 41 72 9 077