Ministeriets organisering

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets koncern består af 5 styrelser og 3 institutioner, der arbejder nationalt og internationalt for effektive og stabile løsninger inden for klima-, energi- og forsyningsområdet.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets enheder

Organisationsdiagram

Klima-, energi- og forsyningsminister

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik

Afdelingschef

Anders Hoffmann

Afdelingschef

Henrik Kjærgaard

Afdelingschef

Marie Hindhede

Afdelingschef

Christian Stenberg

Afdelingschef

Astrid Rathe

Klimaambassadør

Tomas Anker Christensen

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet