Klima-, energi- og forsyningsministeren

Lars Aagaard (M) tiltrådte som klima-, energi- og forsyningsminister den 15. december 2022.

Download fotos af Lars Aagaard her

 

CV

Lars Aagaard Møller, født 13. august 1967 i Odense, søn af pensionist Ejgil Aagaard Jørgensen og pensionist Aase Aagaard Jørgensen. Har børnene Neel fra 2001 og Thora fra 2005. 

Parlamentarisk karriere

Klima-, energi- og forsyningsminister fra 15. december 2022.

Uddannelse

Ledelsesnetværk 360 grader, 360 A/S, København, 2020-2022.
Forhandlingsteknik, CBS, 2019.
Executive board governance, CBS, 2018.
Cand.scient.adm., RUC, 1987-1994.
Samfundsvidenskabelig og matematisk student, Nordfyn Gymnasium, 1983-1986.
Folkeskolens afgangseksamen, Kroggårdsskolen, Odense, 1974-1983.

Beskæftigelse

Administrerende direktør, Dansk Energi, 2009-2022.
Viceadministrerende direktør, Dansk Energi, 2007-2009.
Kontorchef, Erhvervsministeriet, 2004-2005.
Miljø- og energichef, Dansk Industri, 2004-2007.
Planlægningschef og konsulent, Teknologisk Institut, 1995-2000.
Erhvervspolitisk konsulent, Københavns Amt, 1994-1995.

Tillidshverv

Medlem af Aftagerpanelet, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, 2021-2022.
Medlem af Digitaliseringspartnerskabet fra 2021.
Medlem af Task Force Klimaneutral 2030 fra 2020.
Medlem af Klimarådet i Frederiksberg kommune, 2020-2021.
Leder af Sekretariat for klimapartnerskabet for energi- og forsyningssektoren, 2019.
Medlem af det Miljøøkonomiske Råd under de Økonomiske Råd, 2015-2022.

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet