NEKST-arbejdsgruppe Mere sol og vind på land

Den nationale energikrisestab, NEKST, skal øge tempoet i den grønne omstilling. Her kan du læse mere om NEKST-arbejdsgruppen Mere sol og vind på land.

NEKST-arbejdsgruppen Mere sol og vind på land arbejder på at identificere de barrierer, der i dag spænder ben for vedvarende energi på land. Arbejdsgruppen fremlægger og igangsætter konkrete initiativer undervejs i deres arbejde, der kan fjerne disse barrierer og sætte turbo på udbygningen af sol og vind på land i Danmark. Arbejdsgruppen samarbejder med embedsværket, aktører på tværs af Slotsholmen, KL, kommuner, grønne organisationer og energisektoren, hvilket gør det muligt at komme omkring en bred vifte af barrierer og løsningsforslag.

Arbejdsgruppen har fokus på at identificere barrierer og konkrete løsningsforslag inden for en række temaer og indsatsområdet:

 1. Lokal opbakning: Lokal opbakning skal understøttes, da det er afgørende for VE-projekternes opførsel og hastigheden i disse.
 2. Hurtigere processer: Myndighedsprocesser må ikke forsinke VE-projekterne. Derfor skal barrierer for, at det kan gå hurtigere, fjernes.
 3. Samspil mellem VE-myndigheder: Der skal sikres en effektiv opgavefordeling mellem statslige myndigheder og kommuner samt et styrket samspil mellem relevante myndigheder.
 4. Arealanvendelse: Areal skal anvendes smart i fremtiden, så VE kan udbygges hurtigere og i sameksistens med eksempelvis natur, biodiversitet og miljø.

Arbejdsgruppen Mere sol og vind på land repræsenterer en bred vifte af viden, erfaring og kompetencer relateret til vedvarende energi på land, da det er et område med komplekse udfordringer på tværs af samfundet, og hvor hensynet til fx natur og miljø er vigtigt.

Her finder du arbejdsgruppens afrapportering.

Herunder får du et overblik over anbefalingerne og deres implementeringsstatus:

 

 

 

FAKTA: Her er medlemmerne i NEKST-arbejdsgruppen Mere sol og vind på land

 • Forperson: Nana Bule, operating advisor, Goldmand Sachs, Bestyrelsesmedlem Novo Nordisk Fonden, Energinet, Arla mm., Formand for regeringens digitaliseringsråd.
 • Henrik Andersen, adm. direktør, Vestas
 • Jens Rasmussen, CEO Eurowind Energy
 • Peter Bjerregaard, markedsreguleringschef, Better Energy
 • Kamilla Thingvad, fhv. direktør Green Power Denmark
 • Flemming Juel-Nielsen, direktør, Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Lisbeth Errboe Svendsen, forretningsdirektør, NIRAS
 • Bo Øksnebjerg, CEO, WWF
 • Stine Grenaa Jensen, VP, Energinet
 • Peder Lundquist, CEO, Danmarks Eksport- og Investeringsfond

Mytedræberne

I NEKST arbejdssporet for mere vedvarende energi på land, ønsker medlemmerne at gøre op med udbredte antagelser og forestillinger om vedvarende energi i Danmark, som ikke er i overensstemmelse med virkeligheden – såkaldte myter.

Her kan du i en videoserie blive klogere på myterne og på, hvad der egentlig er op og ned, når det kommer til vindmøller og solceller i Danmark.

NEKST - Mytedræberne