Åbne data om energiforsyning

Energisystemet, som vi kender det, står over for store forandringer for at kunne imødekomme fremtidens krav til grøn omstilling, forsyningssikkerhed og lave energipriser. Overgang til vedvarende energi og reduktion af det samlede energiforbrug er to vigtige mål for energisektoren.

Energien fra sol og vind er kendetegnet ved store udsving i produktionen. Dette stiller krav til, at forbrugere i stigende grad skal være fleksible i deres energiforbrug, så der er bedre balance mellem energiproduktion og forbrug.

Omkring 40 pct. af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger. Dette gør bygninger til en af de største energiforbrugere i samfundet. Samtidig rummer bygninger potentialer for fleksibelt energiforbrug og energibesparelser.

Bygninger kan i fremtiden bidrage til en bedre balance i energisystemet gennem en mere intelligent styring og aktivering af energiforbruget. Data om eksempelvis elpriser, vejrforhold, og bygningens aktuelle behov for opvarmning og ventilation skal understøtte realisering af dette potentiale.

Initiativet vil afdække, hvordan bedre adgang til data kan bruges til at optimere energistyringen mhp. at forbedre mulighederne for, at bygningerne kan blive en aktiv medspiller i det samlede energisystem.

Derfor er dataanvendelse i fremtidens energisystem blevet en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Initiativet "Åbne data om energiforsyning" skal undersøge og demonstrere muligheder for bedre adgang til relevante data, bane vejen for nye data og understøtte fremtidens intelligente bygninger.