Danmark spiller en nøglerolle i Sydkoreas udbygning af havvind

Publiceret 08-03-2024

Danmark er en vigtig samarbejdspartner for Sydkorea i deres havvindsudbygning, og det samarbejde er i dag blevet fornyet. Sydkorea har frem mod 2030 en ambition om at installere 14,3 GW havvind. Det skal Danmark med viden, erfaringer og løsninger på havvindsområdet hjælpe med at indfri.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard har i dag fornyet Danmarks energisamarbejde med Sydkorea i forbindelse med en rejse til landet. Det er især Danmarks ekspertise inden for havvind, der er i fokus. Samarbejdet mellem danske og sydkoreanske energimyndigheder handler bl.a. om vidensdeling, om regulering af havvind samt de danske grønne løsninger, som dansk erhvervsliv kan levere.

”Sydkorea har store ambitioner for udbygningen af vedvarende energi, især havvind. Et område vi i Danmark har stor ekspertise indenfor. Jeg er derfor glad for at vi nu har fornyet det samarbejde. Danmark er et af verdens førende lande, når det kommer til grøn omstilling. Det er derfor Danmarks pligt at hjælpe til med at udbrede viden og erfaring og eksportere løsninger, der baner vejen til en klimaneutral verden,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Ved udgangen af 2022 havde Sydkorea samlet set lidt over 1,6 GW installeret vindkapacitet, hvoraf langt størstedelen er landvind, mens den sydkoreanske regering sigter mod at have installeret 14,3 GW havvind inden 2030.

Danmark skal hjælpe med en stor del af den planlagte havvind

Fornyelsen af det dansk-sydkoreanske samarbejde giver Danmark og danske virksomheder mulighed for at bidrage til at indfri Sydkoreas havvindsambitioner. Bl.a. planlægger danske virksomheder at levere 6,2 GW havvind i Sydkorea frem mod 2030.

Dansk viden og erfaring inden for lovgivning og planlægning af vedvarende energi er derfor i høj kurs, ikke mindst når det kommer til havvind. Danmark bliver fremhævet for at have den nødvendige teknologi, værdifulde erfaringer med bl.a. one-stop-shop for tilladelser, inddragelse af lokalbefolkningen for at sikre opbakning til vedvarende energiprojekter og med den rette regulering at have mindsket prisen på havvind.

I 2011 etablerede Danmark og Sydkorea Den Grønne Vækstalliance, som har bidraget til at positionere Danmark og danske virksomheder som vigtige spillere i Sydkoreas grønne omstilling.

Fornyelsen af samarbejdet er underskrevet under det 12. møde i rækken af Green Growth Alliance møde mellem Danmark og Sydkorea.

Danske virksomheder indenfor havvind og andre grønne teknologier har i denne uge også været i Sydkorea sammen med Dansk Industri for at engagere sig med koreanske modparter.

 

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på +45 41 72 38 05

Faktaboks

  • Danske erhvervsvirksomheder har en aftale med Sydkorea om planlagt at levere 6,2 GW havvind frem mod 2030.
  • Dansk eksport af energiteknologi til Sydkorea er vokset med 167 % siden 2005. Eksporttallet er dermed vokset fra 600 millioner i 2005 til 1,5 mia. kr. i 2022
  • Sydkorea har en ambition om at reducere landets drivhusgasudledninger med 40 % i 2030 sammenlignet med 2018.
  • Sydkorea sigter mod at 21,6 % af elproduktionen i 2030 skal komme fra vedvarende energi.
  • I 2021 vedtog Sydkorea 'Carbon Neutrality Act', der bekræfter Sydkoreas forpligtelse til at blive CO2-neutral i 2050.
  • Sydkorea har et mål at øge VE-andelen i det samlede energimix fra omkring 6 pct. i dag til 30 pct. i 2036 mhp. at opnå karbonneutralitet i 2050.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet