Ministre fra over 30 lande lægger fundamentet for en ambitiøs COP29 aftale på klimamøde i Danmark

Publiceret 22-03-2024

På et stort klimaministermøde i Danmark har verdens mest centrale aktører på klimaområdet indledt den politiske proces, som kulminerer på FN’s klimatopmøde i november, COP29 i Baku. Her er målet, at landene bliver enige om et nyt mål for klimafinansiering til verdens udviklingslande.

To dages klimadrøftelser blev fredag afsluttet i Danmark, hvor centrale beslutningstagere har været samlet til klimaministermødet, Copenhagen Climate Ministerial. De mødtes for første gangsiden COP28 i Dubai. Det politiske fokus for drøftelserne var at bygge videre på resultaterne af COP28 og begynde arbejdet med at finde frem til de kompromiser og fælles visioner, der kan sikre et godt resultat på COP29. Her skal verdens lande blive enige om et nyt mål for finansiering til udviklingslandenes grønne omstilling og indsats for at tilpasse sig det forandrede klima.

Deltagerne har også drøftet, hvordan man kan gøde jorden for et højt ambitionsniveau, når verdens lande senest i starten af 2025 skal melde nationale klimaplaner (NDC’er) ind til FN. Der var enighed blandt deltagerne om, at der er behov for mere ambitiøse klimaplaner for at opnå Prisaftalens temperaturmål på 1,5 grader. Klimaministermødet dannede også rammen om lanceringen af formandsskabstrojkaen – en samling af emiratiske COP28-formandskab, det aserbajdsjanske COP29-formanskab og det brasilianske COP30-formandskab. Trojkaen fremlagde deres plan for vejen til 1.5 grader i de kommende år.

Nuværende COP28-præsident fra De Forenede Arabiske Emirater Dr. Sultan Al-Jaber, indkommende COP29-præsident Mukhtar Babayev fra Aserbajdsjan og Danmarks minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen var værter for ministermødet.

Dr. Sultan Al-Jaber, nuværende COP28-præsident fra De Forenede Arabiske Emirater, siger:
”Den historiske UAE-konsensus, præsenteret ved COP28, udstak en klar vej frem for at holde 1,5°C inden for rækkevidde. Nu må vi omsætte en enestående aftale til enestående handling. Multilateralisme, inklusivitet og ånden af partnerskab var afgørende for at opnå UAE-konsensus. En retfærdig, ansvarlig og ligelig energiomstilling udgør en enorm mulighed og giver økonomisk, social og klimamæssig mening.

Nu er tiden inde til, at alle parter træder i karakter. Den næste runde af nationale klimamål udgør et afgørende redskab til at komme på ret kurs med klimahandlingen. Parterne må forbedre deres klimamål forud for næste cyklus i 2025. De skal vedtage omfattende, reduktionsmål, der dækker alle drivhusgasser og hele økonomien, er i overensstemmelse med videnskaben og holder 1,5°C inden for rækkevidde.

Trojkaens skarpe fokus på 2025-klimamålene vil mobilisere politisk momentum og kanalisere ressourcer for at sikre ambition fra alle lande, samtidig med at de støtter udviklingslande i at fremskynde en retfærdig overgang.”

Mukhtar Babayev, indkommende COP29-præsident fra Aserbajdsjan, siger:
"I år vil spørgsmålet om finansiering være et helt centralt emne ved COP29 i Aserbajdsjan. Finansiering er afgørende for at muliggøre handling og det hjælper os til at øge klimaambitionerne. Jeg blev meget opmuntret af det engagement, som parterne udviste her i Danmark, og deres beslutsomhed i forhold til at finde løsninger. Vi har brug for, at alle aktører sender stærke signaler om, at de både vil øge deres ambition og støtte hinanden for at nå vores fælles klimamål."

Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik siger:
"Udviklingslandene har brug for langt mere finansiering til deres klimakamp. Det er noget vi skal adresserede med det nye mål for klimafinansiering, som vi skal vedtage på COP29. Der skal mange flere penge til – og samtidig skal vi tænke meget bredere i forhold til, hvor pengene skal komme fra. Der skal både offentlige og private midler til og vi skal også tænke i nye og innovative finansieringskilder. På det ministermøde, vi lige har rundet af på dansk jord, tegner der sig også et billede af, at mange centrale aktører er enige om, at vi skal mobilisere langt mere finansiering fra langt flere aktører end i dag."

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet