Ministermøde i Danmark skal bane vejen for mere global klimahandling

Publiceret 20-03-2024

Klimaministre og forhandlere fra hele verden mødes torsdag og fredag i Danmark for at gøde jorden for, at FN’s næste klimatopmøde, COP29, kan få et ambitiøst resultat.

Det er omkring tre måneder siden, at FN’s klimatopmøde COP28 i Dubai besluttede den historiske aftale om en fælles global indsats for at omstille os væk fra fossile brændsler og bygge meget mere vedvarende energi, forbedre energieffektiviteten, reducere metanudslip og stoppe afskovning i senest 2030. Nu mødes flere end 30 lande i Danmark for at drøfte, hvordan aftalens ord bliver til global handling, og hvordan omstillingen skal finansieres. Spørgsmålet om finansiering bliver nemlig helt centralt for COP29 i november i år, hvor der skal vedtages et nyt mål for klimafinansiering til udviklingslandene.

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, er vært for mødet sammen med den nuværende og den indkommende COP-præsidenter fra hhv. de Forenede Arabiske Emirater og Aserbajdsjan.

Aftalen fra Dubai var et historisk fremskridt. Men det er selvfølgelig først, når der bliver sat handling bag ordene, at det har virkelig værdi. I år tager vi fat i det afgørende spørgsmål, hvor pengene til klimahandling i udviklingslandene skal komme fra. Det er afgørende, at vi får verden med på et fair og realistisk mål for klimafinansiering, der tager højde for udviklingslandenes reelle behov. Pengene skal komme fra både offentlige, private, nationale og internationale kilder. Alle lande, der kan, skal bidrage. At nå til enighed om et så komplekst spørgsmål kræver, at vi kommer tidligt i gang med at slibe kanterne og finde kompromiserne. Det arbejde tager vi nu hul på her i Danmark,” siger Dan Jørgensen.

På dagsordenen for ministermødet er også de nationale klimamål (NDC’er), som verdens lande skal melde ind til FN senest i starten af 2025. De nye klimamål er en mulighed for at lave planer, der er i overensstemmelse med COP28-aftalen og den omstilling, der er nødvendig for at begrænse de globale temperaturstigninger til 1,5 grader.

Mere ambitiøse nationale klimamål og implementeringsplaner er nødvendige, hvis vi skal lykkes i kampen mod global opvarmning og hjælpe befolkningerne i fattige og sårbare lande til at håndtere dens ødelæggende konsekvenser. Det er derfor afgørende, at vi i fællesskab drøfter, hvad disse mål og planer skal indeholde, og hvordan vi hjælper de fattigste lande med at lave dem. Det er også et af de centrale temaer, vi skal tale om på ministermødet,” siger Dan Jørgensen.

Det er tredje år i træk, at Danmark sammen med det nuværende og det indkommende COP-formandskab er vært for et stort klimaministermøde. I år vil klimaministermødet danne rammen om en lancering af den såkaldte Trojka – et samarbejde mellem COP28, COP29 og COP30-formandskaberne fra hhv. De Forenede Arabiske Emirater, Aserbajdsjan og Brasilien om arbejdet op mod COP29 og COP30.

Pressespørgsmål rettes til Lisa Christensen +45 41729062 / limch@kefm.dk

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet