Dan Jørgensen besøger Grønland i anledning af tilslutning til Parisaftalen

Publiceret 19-06-2024

Sammen med eksekutivsekretær for FNs klimasekretariat, Simon Stiell, besøger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, i denne uge Grønland for at styrke den fælles indsats i kampen mod klimaforandringerne.

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, besøger d. 19. – 22. juni Grønland for at styrke samarbejdet om de internationale klimaforhandlinger. Inatsisartut – Grønlands folkevalgte forsamling – besluttede i november, at Grønland skal tilslutte sig Parisaftalen, hvilket nu bliver effektueret. I praksis sker dette gennem at territorialerklæringen for Grønland bliver trukket tilbage. Dette er anledning til ministerens besøg, hvor eksekutivsekretær for sekretariatet til FN’s klimakonvention, UNFCCC, Simon Stiell, deltager. Besøget sker på invitation fra Grønlands selvstyre og Kalistat Lund, der er Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

Det er virkelig en glædelig nyhed, at Grønland nu bliver en del af Parisaftalen, så vi i fællesskab kan øge indsatsen mod klimaforandringerne. Det er et stort skridt, ikke bare for Grønland, men også for Kongeriget, som nu vil stå samlet i Parisaftalen,” siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen.

Som forberedelse til Grønlands tilslutning til Parisaftalen har Danmark og Grønland opdateret en fælles samarbejdsaftale, som har til formål at styrke samarbejdet om de internationale klimaforhandlinger. Den opdaterede samarbejdsaftale, som under besøget vil blive underskrevet af ministeren og den grønlandske Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund, reflekterer den nye virkelighed, hvor begge parter er med i Parisaftalen. Samarbejdsaftalen bygger på Lov om Grønlands Selvstyre og på principperne om ligeværdighed og respekt mellem Grønland og Danmark.

Jeg er stolt af, at jeg på vegne af Naalakkersuisut nu kan realisere Inatsisartuts beslutning om at meddele Grønlands tiltrædelse af Parisaftalen til FN’s Klimakonvention. Med tiltrædelsen signalerer vi, at vi som bor i Arktis, hvor vi ser og mærker de direkte konsekvenser af klimakrisen, er klar til at bidrage til den fælles kamp mod klimaforandringerne og til at sikre en grøn omstilling til gavn for vores samfund. Det er glædeligt, at Naalakkersuisut med den opdaterede samarbejdstale sikrer, at Grønlands interesser varetages i de internationale klimaforhandlinger,” siger Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund.

De arktiske områder opvarmes op til fire gange hurtigere end det globale gennemsnit, hvilket har enorme konsekvenser for Grønland og det globale klima. Besøget giver således mulighed for at se nærmere på de globale klimaforandringers dramatiske påvirkning i Grønland. Samtidig får ministeren lejlighed til at mødes med ledende internationale forskere, som bruger Grønland som base til at studere og forstå, hvordan de globale drivhusgasudledninger påvirker klimaet. Besøget giver også anledning til at se, hvordan der arbejdes aktivt med at adressere klimaforandringerne under de særlige omstændigheder, der er i Grønland.

"At nå målene i Parisaftalen er menneskehedens bedste og eneste chance for at afværge de værste konsekvenser af den globale klimakrise, men det første globale stocktake viste os, at vi ikke er på rette vej. Vi ved også, at Arktis opvarmes hurtigere end det globale gennemsnit, og virkningerne af klimaforandringerne i Grønland har konsekvenser langt ud over Grønland og regionen. Kun en væsentlig indsats fra alle nationer og folk vil få verden tilbage på rette spor. Jeg er glad for at byde Grønland velkommen i verdens fælles indsats under Parisaftalen og værdsætter Danmarks forsatte førende engagement i klimakampen. Den viden og de klimaløsninger, som oprindelige folk i Grønland og i hele verden har, er vigtigere end nogensinde," siger eksekutivsekretær for UNFCCC, Simon Stiell.

For yderligere information kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på: +45 41 72 38 05

Fakta

  • På ønske fra Naalakkersuisut indgav Kongeriget Danmark i forbindelse med ratificeringen af Parisaftalen i 2016 en territorialerklæring for Grønland, som undtog Grønland fra at tilslutte sig. 
  • Klima er et overtaget sagsområde, og det har således været op til Grønland at beslutte, om og hvornår Grønland ønskede at tilslutte sig Parisaftalen. Den 14. november 2023 stemte Inatsisartut – Grønlands folkevalgte forsamling – enstemmigt for at tilslutte sig Parisaftalen på linje med Danmark og Færøerne. 
  • Besøget sker på invitation af Naalakkersuisoq Kalistat Lund, og besøget vil formalisere Grønlands deltagelse i Parisaftalen og understøtte deres engagement i den globale indsats mod klimaforandringer.
  • Grønland er verdens største ø, hvor 85 % af arealet er dækket af indlandsisen. Der bor 56.400, hvoraf 90 % er inuit. Befolkningen er spredt over 70 bosteder. Lokalbefolkningen oplever dagligt konsekvenserne af klimaforandringerne i form af afsmeltningen af indlandsisen, ændrede vejrmønstre, påvirkede økosystemer, optøende permafrost og nye sundhedsrisici. Dette udfordrer befolkningens livsstil og kræver tilpasning.
  • Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i verden og globalt set den største bidragyder fra is til havniveaustigning. Hvis hele indlandsisen smeltede, ville det globale havniveau stige med syv meter.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet