Energiuafhængighed i Europa: Danmark og Polen styrker samarbejdet

Publiceret 31-01-2024

Danmark og den nye polske regering er enige om at styrke samarbejdet om den grønne dagsorden. Særligt vil de to lande fokusere på at udnytte det store potentiale for vedvarende energi i Østersøen.

Målet er grøn omstilling og energiuafhængighed i Europa. Vejen dertil er udfasning af fossile brændsler og udbygning af vedvarende energi.

Det er Danmark og Polen enige om. De to lande er også helt enige om, at det store energipotentiale, som Østerøsen rummer, skal udnyttes.

Til erhvervsfremstød i Polen har klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard og Polens klima- og miljøminister Paulina Hennig-Kloska derfor underskrevet en fælles udmelding, der tydeliggør betydningen af det dansk-polske samarbejde om klima og energi.

”Den grønne omstilling af Polen er nødvendigt for både klimaet og Europas energiuafhængighed. Det er vigtigt, at vi får hele Europa med. Danske virksomheder er helt fremme med grønne løsninger og grøn teknologi, og vi har allerede set gode, grønne takter fra den nye polske regering – og derfor er der både klima og økonomi i at styrke samarbejdet mellem Danmark og Polen. Det er det samarbejde, vi nu bygger ovenpå,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Også fjernvarme og energieffektivitet spiller en stor rolle i det dansk-polske energisamarbejde. I dag fylder fossile brændsler mere end 70 % af Polens energisystem, og det store arbejde med at udfase en god portion af dem ligger foran.

Derfor er en del af fokus for erhvervsfremstødet også energieffektivitet og udrulning af fjernvarme. To løsninger, som Polen især ser mod, og som Danmark og danske virksomheder har mangeårig erfaring med.

Læs den fælles udmelding fra Danmark og Polen her. 

Derudover er Danmark og Polen enige om, at et samarbejde i EU er vejen frem for at sikre en ambitiøs og retfærdig grøn omstilling. Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard og klima- og miljøminister Paulina Hennig-Kloska vil arbejde tæt sammen for at fremme den dagsorden.

Erhvervsfremstødet fortsætter de næste to dage.

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på +45 41 72 38 05

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet