Klimaministre mødes i Danmark for at sætte kursen mod COP29

Publiceret 28-02-2024

For tredje år i træk er Danmark vært, når ministre fra hele verden starter processen frem mod FN’s klimatopmøde i slutningen af året. Det sker ved Copenhagen Climate Ministerial, som afholdes d. 21.-22. marts.

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen sidder for bordenden og byder velkommen, når omkring 40 ministre og ledere fra hele verden mødes for at tage de indledende skridt frem mod FN's klimatopmøde COP29 i november.

Danmark er vært for mødet i samarbejde med det nuværende og det kommende COP-formandskab fra de Forenede Arabiske Emirater og Aserbajdsjan. Det er første gang i år, at ministre fra de vigtigste forhandlingsgrupper mødes for at diskutere de emner, som ventes at være i fokus i dette års klimaforhandlinger.

Den nuværende emiratiske COP28-formand Sultan Ahmed al-Jaber og den tiltrædende COP29-formand Mukhtar Babayev fra Aserbajdsjan vil lede mødet sammen med Dan Jørgensen.

På COP28 nåede verdens lande til enighed om en række målsætninger for at reducere de globale udledninger. Nu er der behov for, at landene mødes og drøfter, hvordan vi konkret implementerer dem, og starter drøftelserne af det nye mål for klimafinansiering til udviklingslandene, som skal vedtages til november på COP29.

"På COP28 lykkedes det at få en historisk aftale om, at verdens lande skal omstille sig væk fra fossile brændsler og markant øge udbygningen af vedvarende energi. På COP29 skal vi sikre, at der bliver sat handling bag ordene. Samtidig skal vi arbejde for, at verdens fattige og sårbare lande får den finansiering, som de har hårdt brug for – både til grøn omstilling og til at tilpasse sig de klimaforandringer, som allerede nu rammer dem hårdt. Det skal vi lægge sporene for på ministermødet i Danmark,” siger Dan Jørgensen.

På sidste års Copenhagen Climate Ministerial (CCM) kom ideen om et globalt mål for vedvarende energi på bordet for første gang. Målet bygger bl.a. på beregninger fra International Renewable Energy Agency, (IRENA), som blev præsenteret for de ca. 50 deltagende klimaministre og ledere i København. På FN’s klimatopmøde, COP28 i Dubai i december, blev målet om at tredoble mængden af vedvarende energi i verden frem mod 2030 vedtaget som en afgørende del af UAE Consensus.

Mødet bliver i år afholdt på Marienlyst Strandhotel og vil involvere både plenum- og breakout sessioner, hvor de overordnede temaer bliver implementering af reduktionsmålsætningerne fra COP28, klimafinansiering, klimatilpasning, tab og skader og de nationale klimamål, som lande skal præsentere forud for COP30.

Pressehenvendelser om Copenhagen Climate Ministerial kan rettes til Lisa Christensen limch@kefm.dk

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet