Nyt samarbejde skal styrke sikkerheden omkring kritisk infrastruktur i Nordsøen

Publiceret 09-04-2024

Danmark og fem andre lande, der grænser op til Nordsøen, indgår nyt samarbejde med formålet om at beskytte kritisk infrastruktur og øge sikkerheden i regionen.

Nordsøen er ved at blive et knudepunkt for kritisk infrastruktur, der forbinder Europa eksempelvis gennem elkabler, gasrør og telekommunikationsforbindelser. Desuden er regionen en vigtig kilde til vedvarende energi. Det betyder, at en stigende gensidig afhængighed på tværs af grænserne er opstået - og med den en øget risiko for sabotage og uønsket opmærksomhed fra fjendtlige aktører.

Derfor er Danmark gået sammen med Belgien, Holland, Tyskland, Norge og Storbritannien i en ny aftale, som har til hensigt at styrke samarbejdet om at beskytte kritisk infrastruktur i Nordsøen. Fra dansk side blev aftalen underskrevet af klima-, energi-, og forsyningsminister, Lars Aagaard.

"Nordsøen har potentiale til at blive Europas grønne kraftværk. Til gavn for klimaet og for Europas energiforsyningssikkerhed i en tid, hvor Ruslands aggression har sat en tyk streg under, at forsyningspolitik også er sikkerhedspolitik," siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Områder for samarbejde

Netop fordi den undersøiske infrastruktur er forbundet på tværs af Nordsøens grænser, er der et klart behov for en fælles regional tilgang til, hvordan de enkelte lande sikrer og beskytter det.

Partnerlandene har til hensigt i relevant omfang at gennemgå de nuværende beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger, dele information og viden samt rapportere relevant information på et operationelt niveau. Samarbejdet er desuden baseret på relevante arbejdsspor inden for EU og NATO.

”Vi har et stærkt samarbejde på tværs af lande i EU, og ikke mindst Nordsøen, om udbygningen af vedvarende energi. For at følge de ambitioner til dørs er det helt afgørende, at vi samarbejder om at beskytte kritisk infrastruktur på tværs af landegrænser. Et styrket samarbejde om at dele vigtig information er et vigtigt skridt i den retning," siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

 Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41723805

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet