Ny CCS-brik på plads: Danmark og Holland underskriver aftale om CO2-transport og lagring

Publiceret 16-10-2023

Danmark og Holland er blevet enige om at åbne for muligheden for at transportere CO2 imellem landene for at lagre den i undergrunden. Aftalen er med til at udvikle det internationale marked for CO2-fangst og lagring.

Sidste år skrev Danmark med Belgien og Flandern CCS-historie ved at sætte underskrifterne på en aftale, der har gjort det muligt at transportere CO2 på tværs af landenes grænser for at lagre det i undergrunden. Aftalen er den første af sin slags.

Nu underskriver Danmark og Holland en tilsvarende aftale. Aftalen sætter rammerne for et mere effektivt samarbejde om CO2-fangst og lagring, hvilket er med til at udvikle det internationale CCS-marked. På den måde bidrager aftalen til EU’s mål om klimaneutralitet i 2050, fordi vi med CO2-fangst og lagring kan reducere og fjerne nogle af de udledninger, som ellers er meget svære at komme til livs.

Aftalen binder samtidig de danske, hollandske og belgiske CCS-markeder tættere sammen.

”CO2 er ligeglad med landegrænser, så vi er også nødt til at stille skarpt på opfyldelsen af vores internationale klimamål – og det kan vi ikke gøre uden CO2-fangst og lagring. Derfor er det helt afgørende, at vi udvikler en storskala CCS-industri, der går på tværs af landegrænser og bidrager til EU’s klimamål. Aftalen med Holland er et vigtigt skridt på vejen,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

CO2-lagring har vist sig at være en omkostningseffektiv måde at reducere CO2 udledningerne på kort sigt. Derudover giver CO2-lagringsprojekter mulighed for fremtidig kulstoffjernelse. Med den samlede indsats fra Danmark og Nederlandene og muligheden for CO2-transport på tværs af vores grænser tager vi signifikante skridt mod et åbent, europæisk CCS-marked og bidrager til EU’s klimamål og økonomiske udvikling,” siger Nederlandenes klima- og energiminister Rob Jetten.

Læs aftalen her.

Fakta

  • Den første aftale om rammerne for international transport af CO2 blev underskrevet i 2022 af Danmark, Belgien og Flandern.
  • I juni 2023 underskrev Holland, Belgien, Flandern og Vallonien en lignende aftale om rammer for international transport af CO2.
  • International transport af CO2 er essentiel, fordi det ikke er alle lande, som har mulighed for at lagre CO2. For at lykkedes med international transport af CO2 er regionalt samarbejde og grænseoverskridende infrastruktur helt afgørende elementer.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet