EU vil kæmpe for fossil udfasning og globale mål for vedvarende energi på COP28

Publiceret 16-10-2023

Når alle verdens lande i december samles til FN’s klimatopmøde COP28, vil EU-landene i fællesskab arbejde for bl.a. en beslutning om udfasning af fossile brændsler i energisektoren, og globale mål for vedvarende energi og energieffektivitet. Det er danske mærkesager, der blev vedtaget på et rådsmøde i Luxembourg i dag.

COP28 bliver den vigtigste COP siden Parisaftalen blev lavet. Derfor er det virkelig glædeligt, at vi i dag kunne blive enige om en stærk og ambitiøs europæisk position inden forhandlingerne,” siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen.

Specielt fokus på fossil udfasning og grønne globale mål glæder ministeren:

Det er en dansk mærkesag, at fossile brændsler som olie, kul og gas skal skiftes ud med vedvarende energi. Vi har vist vejen i Danmark, og EU har i de senere år også oplevet fremskridt på den front. Derfor er det naturligt, at vi nu går skridtet videre og får lignende ambitioner globalt. Lykkes det, vil det være et kæmpe fremskridt for klimaet og virkeligt godt for de danske virksomheder, som har stor ekspertise i både vedvarende energi og energieffektivitet.”

EU forhandler hvert år samlet på FN’s klimatopmøde, og derfor skal Danmark og de øvrige EU-lande på forhånd fastlægge fælles prioriteter. Det er det EU-mandat til COP28, der netop er blevet vedtaget af EU’s klimaministre i Luxembourg. 

Af mandatet fremgår det, at EU på COP28 vil arbejde for udfasning af ukompenserede fossile brændsler på globalt plan og alle fossile brændsler i energisektoren, herunder ingen rum for ny kulkraft, samt for globale 2030-mål, der øger energieffektiviteten (EE) og accelererer udbygningen af vedvarende energi (VE). Helt konkret lyder målene på en tredobling af VE til 11.000 GW globalt og fordobling af de årlige forbedringer i EE.

Der ud over vil EU sende et klart signal til de mest udsatte og sårbare udviklingslande ved at arbejde for fremdrift på spørgsmålene om tilpasning og tab og skader og fortsætte sin indsats for at øge mobiliseringen af offentlig og privat finansiering. 

Vi skal vise solidaritet med verdens fattige og mest sårbare lande i klimaspørgsmålet. De skal have støtte til deres grønne omstilling og til at tilpasse sig og beskytte sig imod den globale opvarmnings ødelæggende effekter. Tørke, oversvømmelser og ekstremt vejr rammer allerede hårdt. Jeg er glad for, at EU her sender et klart signal om, at vi ønsker et COP28-forhandlingsresultat, der kommer verdens fattigste og mest sårbare til gode. Når vi sender sådan et signal, er vi også med til at opbygge tillid mellem det globale nord og syd, hvilket er afgørende for forhandlingerne,” siger Dan Jørgensen.

På COP28 skal parterne for første gang evaluere den globale indsats for at nå Parisaftalens mål - det såkaldte Globale Stocktake. I forhandlingerne om det Globale Stocktake vil EU arbejde for et ambitiøst og fremadskuende resultat, der viser vejen til øget reduktions- og tilpasningsindsatser både før og efter 2030.

I COP-mandatet fremgår også, at EU vil opdatere sit klimabidrag (NDC), der indrapporteres til FN. Det flugter med den beslutning, som også er vedtaget blandt klimaministrene i dag. EU indrapporterede i 2020, at man ville reducere udledningerne med mindst 55 % i 2030. Målet om 55 % fastholdes, men NDC’en opdateres, så den afspejler, at EU faktisk forventer at overlevere på sin målsætning. Kommissionen vurderer, at det vil resultere i en reduktion på 57 % med udgangspunkt i den lovgivning, der er forhandlet på plads i EU.

Klimakampen vindes kun ved, at vi sætter ambitiøse mål og forpligter os på at nå dem. Derfor opfordrer både Danmark og EU også andre lande til at skrue op for ambitionerne i deres NDC’er. Og derfor er det naturligvis også på sin plads, at vi selv går forrest og gør det samme,” siger Dan Jørgensen.

 

 

 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet