Solidt dansk aftryk på ny køreplan for Indonesiens grønne omstilling

Publiceret 23-11-2023

Dansk ekspertise har været helt central for den nye plan for omstillingen af Indonesiens energisektor. Planen viser, hvordan Indonesien kan nå et af sine klimamål ti år før tid.

På Bali blev der i november 2022 sat pen til papir på en politisk aftale for, hvordan mere end 20 milliarder USD skal bidrage til at omstille den fossiltunge energisektor i verdens fjerde mest folkerige land, Indonesien. Danmark vil sammen med G7-landene, EU og Norge med det såkaldte Just Energy Transition Partnership støtte Indonesien med at kickstarte sin grønne omstilling. Efter et års arbejde offentliggøres den officielle køreplan nu for, hvordan Indonesien kan nå et nyt og mere ambitiøst klimamål.

”Store vækstøkonomier som Indonesien spiller en afgørende rolle, hvis vi skal have de globale udledninger ned og begrænse den globale opvarmning. Derfor kan det have en markant effekt, når danske eksperter her bidrager med deres tekniske viden til at sætte turbo på Indonesiens grønne omstilling. På den måde kan erfaringerne fra Danmarks grønne omstilling få global gennemslagskraft,” siger Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik.

Der er tale om både offentlige og private midler, og bag den store aftale står ud over landene også en række banker under den såkaldte Glasgow Financial Alliance for Net-Zero (GFANZ).

Siden aftalen blev indgået, har eksperter fra både Indonesien og den internationale partnergruppe arbejdet på højtryk for at lægge en plan for, hvordan Indonesien kan indfri sit mål om nuludledninger i elsektoren ti år før ventet, nemlig i 2050. Her har danske eksperter spillet en vigtig rolle. Det gælder både udstationerede danske energirådgivere i Jakarta og eksperter fra Energistyrelsen i København, som har været centrale i arbejdet ledet af det Internationale Energi Agentur (IEA) i forhold til at udarbejde en realistisk og ambitiøs plan for en omfattende grøn omstilling af det indonesiske elsystem.

I denne uge blev den officielle køreplan ”Comprehensive Investment and Policy Plan” (CIPP) offentliggjort, som viser vejen til at nå det nye, fremrykkede mål. Hvis planen realiseres, vil Indonesien allerede i 2030 reducere landets CO2-udledninger med 55 millioner tons årligt i elsystemet i forhold til tidligere fremskrivninger.

Med den færdige køreplan skal der nu samarbejdes om, hvordan den kan realiseres. Både i forhold til at hjælpe Indonesien med at gennemføre de nødvendige reformer, men også hvordan de økonomiske midler skal anvendes som katalysator for en større grøn omstilling. 

Selvom der nu ligger en konkret plan for at omstille det indonesiske elsystem, venter der et stort arbejde forude for de danske og internationale eksperter. Man mangler for eksempel at kortlægge præcist, hvordan Indonesiens rivende udvikling af tung industri uden for elnettet kan håndteres. Arbejdet udvides desuden til også at omfatte energieffektivitet og elektrificering.

Fakta

  • Just Energy Transition Partnership (JETP) ledes af G7-landene og har som mål at omstille energisystemet i nogle af verdens største økonomier på en retfærdig og inkluderende måde. 
  • Danmark er en del af JETP i Indonesien, Vietnam og Sydafrika.
  • Det indonesiske JETP-samarbejde er finansieret af 10 milliarder USD fra offentlige midler og 10 milliarder fra private midler.
  • Hvis den netop lancerede ”Comprehensive Investment and Policy Plan” (CIPP) realiseres, vil Indonesien allerede i 2030 reducere landets CO2-udledninger med 55 millioner tons CO2 årligt i elsystemet i forhold til tidligere fremskrivninger og fremrykke målsætningen om nul-udledninger i elsektoren med 10 år, så målet kan nås i 2050.
  • Danske finansieringskilder vil være Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF) og Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), som potentielt vil kunne beløbe sig til min. 200 millioner USD, samt private aktører.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet