Efter næsten 30 års klimaforhandlinger bliver verden enig om omstilling væk fra fossile brændsler

Publiceret 13-12-2023

På FN’s klimatopmøde, COP28 i Dubai, har verdens lande netop indgået en historisk aftale. I aftalen bliver verdens lande bedt om at omstille sig væk fra fossile brændsler i energisystemerne. Samtidig er der enighed om en tredobling af vedvarende energi og en fordobling af de årlige energieffektivitetsforbedringer frem mod 2030. Det er første gang, at fossile brændsler bliver nævnt i de 30 år, klimaforhandlingerne har stået på.

For bare et par år siden havde det været utopi, at alle verdens lande kunne blive enige om, at fossile brændsler som olie og gas er noget, vi skal omstille os væk fra. Det er faktisk det, vi nu meget klart beder alle om at gøre med et klart sigte mod 1,5 gradersmålsætningen. Det er et historisk fremskridt. Og det er jo det, der skal til, hvis vi skal begrænse klodens temperaturstigninger til 1,5 grader,” siger Danmarks minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, der repræsenterer Danmark ved klimatopmødet.

Vi har fra dansk side sammen med EU kæmpet benhårdt for at få så ambitiøs en aftale som overhovedet muligt. Det er ikke en perfekt aftale, og der er områder, hvor vi gerne ville have, at aftalen var endnu stærkere, men at vi nu meget klart beder alle lande om at omstille sig væk fra olie og gas og erstatte det med vedvarende energikilder, og at der er global opbakning til det, er rigtig vigtigt. Det er jo egentlig ret fantastisk, når man tænker over, at vi står her i en oliestat, omgivet af oliestater.

Ud over en omstilling væk fra fossile bændsler i energisystemer, omfatter aftalen også globale mål om at tredoble vedvarende energi og fordoble de årlige forbedringer i energieffektivitet frem mod 2030. Det er mål, der for første gang kom på bordet i København i marts, hvor Danmark sammen med COP27- og COP28-formandskabet var vært for et klimaministermøde, der skulle lægge sporene for de forhandlinger, der netop er sluttet i Dubai. Det fremgår klart, at energiomstillingen skal ske i et tempo, der er i overensstemmelse med 1,5 gradersmålsætningen.

Det har været en dansk mærkesag at få et globalt mål for grøn energi, så vi i 2030 skal tredoble den vedvarende energi fra f.eks. sol og vind og fordoble energieffektiviteten. Det var i København for ni måneder siden, vi første gang fik det på bordet, og nu står vi så med en aftale om lige præcis det. Det er virkelig, virkelig godt.

Under klimatopmødet har Dan Jørgensen sammen med sin sydafrikanske kollega Barabara Creecy spillet en central rolle som facilitator for forhandlingernes centrale spor det globale stocktake. Det globale stocktake omfatter beslutninger om både klimatilpasning, klimafinansiering og hvordan vi får bragt de globale drivhusgasudledninger ned. Det globale stocktake understreger behovet for akut handling for at holde 1,5 gradersmålsætningen indenfor rækkevidde i dette kritiske årti. Samtidig sætter det globale stocktake en række kriterier for, hvordan de klimamål, som verdens lande skal melde ind til FN i 2025, skal se ud. Her understreges det, at de kommende klimamål bør omfatte alle sektorer og drivhusgasser, i stedet for kun at fokusere på udvalgte udledninger og sektorer.

For yderligere oplysninger: Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 4172 3805

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet