Dansk-ledet alliance for udfasning af olie og gas udvider med nye medlemmer på COP28

Publiceret 05-12-2023

På FN’s klimatopmøde COP28 har Kenya, Spanien og Samoa tilsluttet sig klimaalliancen Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA), der arbejder for en retfærdig udfasning af olie- og gasproduktion på globalt plan. På COP28 arbejder BOGA for at skabe politisk opbakning bag, at en aftale om udfasning af alle fossile brændsler bliver en del af forhandlingsresultatet.

”Vi kommer ikke til at nå Parisaftalens mål uden udfasning af olie og gas. Det slår videnskaben fast gang på gang. Derfor er det et vigtigt skridt i den rigtige retning, at Kenya, Spanien og Samoa nu tilslutter sig BOGA, og vi dermed udvider kredsen af lande, der vil forpligte sig til at arbejde for en fossilfri fremtid,” siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, som i dag bød de nye medlemmer velkommen ved et pressemøde på COP28.

”En styrkelse af BOGA har også betydning for forhandlingerne her på COP28, fordi BOGA er en stærk aktør i kampen for at få udfasning af alle fossile brændsler med i slutteksten. Det så vi sidste år på COP27, hvor BOGA var en af drivkræfterne bag at skaffe opbakning til fossil udfasning fra omkring 80 lande – herunder store producentlande som USA, Australien og Norge,” siger han.   

Med de nye medlemmer tæller BOGA nu i alt 24 lande og subnationale regeringer.

Kenya er - i sin ambitiøse satsning på vedvarende energi, herunder med Afrikas største vindmøllepark - et forbillede for andre lande. Men landet er samtidig afhængigt af importeret olie og har ligeledes egne reserver under udvikling. Deres medlemskab er derfor et vigtigt skridt for at sikre overgangen til et energisystem baseret på vedvarende energiformer.

”Kenya er glad for at slutte sig til denne handlingsorienterede alliance, som arbejder i tråd med vores grønne udviklingsstrategi og ambition om at forfølge en udviklingsvej, der prioriterer vores planet og arv fra fremtidige generationer af kenyanere. Vi glæder os over muligheden for at arbejde sammen med ligesindede partnerregeringer for at udnytte vores enorme vedvarende energiressourcer for at drive grøn industrialisering til bæredygtig transformation af vores økonomier og vores folks liv,” siger Ali Mohamed, den kenyanske klimaambassadør.

Spanien er blevet kernemedlem af BOGA ved at forpligte sig til at afslutte nye licens- eller udbudsrunder for olie- og gasproduktion og -efterforskning. Yderligere har Spanien sat en slutdato for deres olie- og gasproduktion inden 2042 og dermed har Spanien taget vigtige skridt mod at blive karbonneutrale inden 2050 og sikre deres transition væk fra olie og gasproduktion.

”Vi er blevet enige om at tredoble vedvarende energikapacitet inden 2030 og fordoble energieffektiviseringsindsatsen. Intet af dette vil være umagen værd, hvis vi ikke tager fat på den gradvise udfasning af fossile brændstoffer. Spanien har vist, at det er teknisk, socialt og økonomisk muligt at gøre dette med kulfyrede kraftværker, nu er vi nødt til at tackle de næste skridt - gas og olie," siger den spanske Vice Præsident og Minister for Økologisk Transition, Teresa Ribera.

Som østat er Samoa særligt sårbar over for klimaforandringer, og regeringen har haft en vigtig stemme i at skubbe på for, at andre lande skal udfase fossile brændstoffer. I 2019 forpligtede Samoa sig som en del af Pacific Islands Forum til at opnå netto-nul emissioner inden 2050 og har samtidigt opfordrer til en retfærdig omstilling væk fra fossile brændstoffer.

”Samoa har tilsluttet sig BOGA, fordi for vores land er udfasningen af ​​fossile brændstoffer eksistentiel. Vi ønsker at føre an i en alliance af ligesindede lande på denne COP og fremadrettet for at sikre, at udfasningen bliver en realitet. Det er kun ved sammen at tale op mod dem, der har en særlig interesse i status quo, at vil vi få det resultat, vi har brug for her i Dubai," siger Samoas Minister for Naturressourcer og Miljø, Toeolesulusulu Cedric Schuster.

”Med nye medlemmer fra forskellige verdensdele viser BOGA, at ønsket om en bæredygtig fremtid uden afhængighed af fossile brændsler er en global bevægelse på tværs af kulturelle, geografiske og økonomiske forskelle. En fossilfri fremtid er til alles fordel,” siger Dan Jørgensen. 

Danmark er en af de to co-chairs for BOGA. På dagens pressemøde blev det også annonceret, at Quebec overtager rollen som co-chair fra Costa Rica, og at Kenya og Colombia vil blive de første modtagere af støtte fra BOGA-fonden. BOGA-fonden tilbyder teknisk assistance til udviklingslande, der producerer olie og gas. Med assistancen kan lande få hjælp til at udarbejde tekniske analyser og planer for, hvordan de kan udfase olie- og gasproduktion på en retfærdig og inkluderende måde.

For yderligere oplysninger: Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 4172 3805

 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet