Danmark sætter fokus på negative emissioner med ny global alliance

Publiceret 10-12-2023

Det er ikke nok, at alle verdens lande sigter mod klimaneutralitet, hvis vi skal begrænse de globale temperaturstigninger til 1,5 grader. Det er nødvendigt, at nogle lande bliver klimanegative. Det har Danmark et mål om at være efter 2045, og nu lanceres en ny danskledet alliance med ligesindede lande.

I dag har Danmark præsenteret en ny international alliance, der skal hæve verdens landes klimaambitioner til et nyt niveau. Det er vigtigt, at alle verdens lande bliver klimaneutrale, men den nye dansk-ledede Group of Negative Emitters (GONE) vil arbejde for, at flere lande vil gøre mere end det – nemlig at reducere deres udledninger med mere end 100 pct. og dermed blive netto-negative.

”Med GONE viser vi, at klimaneutralitet ikke behøver at være endemålet. I stedet sigter GONEs medlemmer efter at optage flere drivhusgasser, end de udleder. Det er mere end bare et politisk statement; det er en grundlæggende ændring i vores tilgang til klimakrisen,” siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen, der netop har lanceret alliancen på FN’s klimatopmøde COP28 i Dubai.

Den nye alliances medlemmer – foreløbigt Danmark, Panama og Finland – har alle det til fælles, at de vil trække mere CO2 ud af atmosfæren, end de hver især udleder. Nogle af landene gør det allerede, som f.eks. Panama. Andre – som Danmark og Finland – har sat et klart mål om det.

Ved begivenheden talte repræsentanter fra Bhutan, EU-Kommissionen, World Resources Institute, FN's Miljøprogram og Coalition for High Ambition Multilevel Partnerships. De gav deres støtte til den nye alliance og fortalte om, hvor vigtigt det er at nå målet om negative emissioner.

Initiativet kommer som et svar på de seneste videnskabelige rapporter, der peger på nødvendigheden af at intensivere indsatsen for at holde de globale temperaturstigninger inden for Parisaftalens mål. GONE vil arbejde på at fremme samarbejde med eksisterende globale initiativer og alliancer for at tilskynde til vidensdeling og skabe en global indsats, der kan styrke og accelerere udviklingen inden for negative udledninger.

I første omgang vil fokus særligt være på at opfordre til mål om negative udledninger i de nationale klimamål, som lande skal udarbejde og indmelde inden COP30 i 2025. Det er væsentligt at få sat kursen mod negative emissioner i de kommende år, da det vil tage tid at udvikle de nødvendige redskaber til at reducere mængden af drivhusgasser tilstrækkeligt til at begrænse de globale temperaturstigninger til 1,5 grader.

”Med regeringens mål om at fremrykke målet om klimaneutralitet til 2045 og reducere udledningerne med 110 pct. i 2050 sammenlignet med niveauet i 1990, er Danmark et af de første industrialiserede lande i verden, der lancerer en langsigtet målsætning om negativ udledning. GONE vil arbejde for at få flere lande til at sigte efter negative udledninger og dermed skabe en fremtid, hvor vi ikke kun forsøger at bremse klimaforandringerne, men aktivt arbejder imod dem,” siger Dan Jørgensen.

For yderligere oplysninger: Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 4172 3805

 

 

FAKTA

  • GONEs formål er at fremme globalt samarbejde om netto-negative udledninger.
  • Foreløbigt består alliancen af Danmark, Panama og Finland. Ambitionen er at samle flere lande, der har målsætninger om negative udledninger på sigt.
  • Målet om negative udledninger kan opnås på forskellige måder. Blandt andet er enkelte lande med meget skov fra Det Globale Syd allerede netto-negative. Andre metoder til at opnå negative udledninger er CCS, dvs. fangst og lagring af CO2.
  • Alle verdens lande skal lave nye klimaplaner inden COP30 i 2025. GONE-alliancen vil arbejde for, at så mange lande som muligt vil sætte netto-negative ambitioner i deres nye klimaplaner.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet