Danmark ny medformand for globalt partnerskab for nationale klimaplaner

Publiceret 07-12-2023

Danmark overtager den 1. januar officielt medformandskabet i et internationalt grønt partnerskab, det såkaldte NDC-partnerskab. Det blev annonceret på COP28 i dag. Partnerskabet arbejder med at støtte udviklingslandene i at gennemføre deres nationale klimaplaner og løfte deres ambitioner. Formandskabet i NDC-Partnerskabet bliver delt med Rwanda.

Nationally Determined Contributions Partnership (NDCP) blev lanceret i 2016 og har nu 200 medlemmer fra hele verden. Lanceringen af partnerskabet skete kort efter færdigforhandlingen af Parisaftalen under FN’s klimakonvention, UNFCCC. De nationale klimahandlingsplaner (NDC’er, nationally determined contributions) udgør en hjørnesten i Parisaftalen ved at udtrykke landenes respektive klimaambitioner og bidrage til at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C og til en klimamodstandsdygtig udvikling.

"Danmarks medformandskab i NDC-Partnerskabet er en mulighed for at fremme den globale klimahandling og understøtte lande i deres bestræbelser på at nå Parisaftalens mål og i sidste ende en bæredygtig udvikling til fordel for landenes befolkninger," siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen. "Vi vil styrke samarbejdet mellem udviklede- og udviklingslande og fremme en mere inkluderende og retfærdig tilgang til klimahandling."

Som medformand vil Danmark både understøtte, at landene leverer på deres eksisterende klimaforpligtelser og -indsatser, og at de også øger deres ambitioner for at holde målet om at begrænse den globale opvarmning til max 1,5ºC inden for rækkevidde og sikre klimatilpasning.

Danmarks rolle som medformand vil vare de kommende to år og falder i 2025 sammen med både det danske EU-formandskab og fristen for, hvornår verdens lande igen skal opdatere deres NDC’er. Det giver Danmark en markant mulighed for at spille en central rolle i at forme den internationale klimadagsorden og understøtte øgede klimaambitioner globalt.

Samtidig med, at Danmark blev annonceret som medformand, blev en ny dansk bevilling på 70 millioner kroner til NDC-Partnerskabet annonceret.

"Vores fokus vil være på at styrke NDC-Partnerskabets evne til at hjælpe lande med at udarbejde ambitiøse klimamål. Styrken ved Partnerskabet er det ligeværdige samarbejde mellem medlemmerne, hvor udviklingslande får støtte baseret på de behov og prioriteter, som de selv udpeger. Jeg glæder mig til samarbejdet,” siger Dan Jørgensen.

For yderligere oplysninger: Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 4172 3805

 

FAKTA:

  • NDC-Partnerships blev lanceret på COP22 i 2016 af en koalition af lande, institutioner og ikke-statslige aktører.
  • Dets to overordnede mål er at støtte lande i at fremskynde implementeringen af ​​deres NDC'er og relaterede bæredygtige udviklingsmål samt at øge ambitionerne med henblik på at nå Parisaftalens mål.
  • NDC-Partnerskabet består i dag af over 200 medlemmer og er bredt anerkendt som en central aktør for at højne de globale klimaambitioner.
  • Det delte formandskab for NDC-partnerskabet strækker sig over en toårig periode fra januar 2023 til årsskiftet 2024-2025 og deles mellem et udviklingsland samt et donorland. Rwanda er udpeget som co-chair for den nuværende periode, og Storbritannien varetager rollen indtil Danmark formelt overtager pr. 1. januar 2024.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet