Californien, EU-Kommissionen, Brasilien og Panama tilslutter sig dansk-ledet havvindalliance

Publiceret 05-12-2023

Californien, EU-Kommissionen, Brasilien og Panama er blevet medlemmer af havvindsalliancen Global Offshore Wind Alliance (GOWA) og slutter dermed op om ambitionen om en massiv udbygning af havvind globalt. Det giver samtidig yderligere momentum til kampen for at indføre globale mål for vedvarende energi - mål, som Danmark lige nu presser på for at få vedtaget på FN’s klimatopmøde, COP28.

”At Californien og EU-Kommissionen, Brasilien og Panama nu har meldt sig ind i GOWA viser, at der er voksende anerkendelse af vigtigheden af at udnytte det enorme potentiale for havvind, der findes globalt. Havvind er en afgørende del af vejen til at opnå det mål om en global tredobling af vedvarende energi frem mod 2030, som vi lige nu arbejder på at få vedtaget på COP28. De nye medlemmers tilslutning er også med til at give medvind til det arbejde,” siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, som i dag bød de nye medlemmer velkommen ved et arrangement på COP28.

Staten Californien har meget store vindressourcer til havs og har sat et mål om 5 GW offshore vind i 2030 og 25 GW i 2045. Til sammenligning har Danmark 2,3 GW havvind i dag. Da havene, der omkranser Californiens kyster, fortrinsvis er præget af store havdybder, ses der store muligheder i at etablere flydende havvind, dvs. uden fast fundament på havbunden.

EU ser havvind som en vigtig nøgle til at nå EU’s klimamål og grønne omstilling. EU’s medlemslande har i dag en samlet havvindkapacitet på 14,6 GW og mål om 111 GW i 2030 og 317 GW i 2050. Gennem deling af sin ekspertise giver det EU-Kommissionen et solidt fundament til at støtte GOWAs medlemmer i at skabe gode regulatoriske rammer for havvind.

Med sin lange kyststrækning og gode vandressourcer har Brasilien et kæmpe potentiale for havvind, vurderer det brasilianske Energy Research Office (EPE). Medlemskabet giver Brasilien adgang til at udveksle erfaringer med internationale partnere i GOWA om, hvordan man sikrer de bedst mulige rammer for en markant udbygning af havvind.

Brasilien spiller de næste år en helt central rolle i de internationale klimaforhandlinger. Landet har netop overtaget formandskabet for G20 – en samling af lande, der står for langt størstedelen af de globale drivhusgasudledninger. Og i 2025 vil Brasilien være vært for FN’s klimatopmøde, COP30. Derfor er Brasilien en vigtig klimapolitisk allieret for Danmark, og GOWA-medlemskabet bidrager til at styrke de klimadiplomatiske bånd til Brasilien.

GOWA har en målsætning om at øge den globale havvindkapacitet fra 63,2 GW i 2022 til minimum 380 GW i 2030, og yderligere til 2.000 GW i 2050. En massiv udbygning af havvind er afgørende for at nå klimaneutralitet globalt inden 2050 og holde den globale opvarmning under 1,5 grader​​, som Parisaftalen foreskriver.

”Udvidelsen af GOWA vil sætte yderligere fart på udbygningen af havvind globalt og få os nærmere en fremtid uden kul, olie og gas,” siger Dan Jørgensen.

GOWA fungerer som en platform, der samler både regeringer, privatsektoraktører og internationale organisationer. Med et fokus på at mobilisere politisk momentum og skabe et forum for erfaringsudveksling og kapacitetsopbygning sigter GOWA mod at fremskynde udbygning af havvind i både OECD-lande og udviklingsøkonomier.

For yderligere oplysninger: Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 4172 3805

 

Fakta

  • GOWA blev lanceret på COP27 af Danmark i samarbejde med det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) og Global Wind Energy Council (GWEC).
  • Med de nye annonceringer er 17 lande, EU Komissionen og 2 subnationale regeringer medlemmer af GOWA. Dertil kommer en række medlemmer fra privatsektor og internationale organisationer. Spanien, Rumænien, St. Lucia og State of Victoria har tilsluttet sig siden COP27 sidste år.
  • GOWAs mål er at drive installering af minimum 380 GW havvind globalt i 2030 og 2000 GW i 2050 med henblik på at understøtte den globale energitransition og opnåelse af klimaneutralitet.
  • Ifølge en analyse fra Verdensbanken er potentialet for offshore vindressourcer på globalt plan 71.000 GW. Dette tal demonstrerer, at havvind har et enormt uudnyttet potentiale.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet