Sådan hjælper Danmark andre lande til at nå deres klimamål

Publiceret 28-04-2023

Gør Danmarks klimaindsats overhovedet en forskel, når man ser på klimaet globalt? Det korte svar er ja. Det lidt længere kan man læse i pjecen Danmarks Globale Klimapåvirkning, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet netop har udgivet.

Danmark har sat ambitiøse klimamål og er langt fremme med den grønne omstilling. Men det kan ikke stå alene, for klimaforandringerne er en global udfordring. Andre landes udledning af drivhusgasser stopper ikke ved landegrænsen.

Danmark står kun for ca. 0,1 pct. af de globale CO2-udledninger, så vi er nødt til også at skubbe andre lande i en mere klimaambitiøs retning, hvis vi skal nå Parisaftalens mål om en global temperaturstigning på maksimalt 1,5 grader celsius.

Det kan man læse mere om i pjecen Danmarks Globale Klimapåvirkning.

Når danske virksomheder udvikler nye grønne teknologier og løsninger, vi kan eksportere, skubber Danmark til udviklingen uden for vores grænser. Det samme gør vi, når vi via myndighedssamarbejde med udviklingslande understøtter deres grønne omstilling, og når Danmark går foran under forhandlingerne på internationale klimatopmøder og i EU-sammenhæng.

Danmark eksporterede i 2022 for ca. 63 mia. kr. grøn energiteknologi og ca. 23 mia. kr. grøn miljøteknologi. Med vores førerposition inden for eksempel vindmølleindustrien skaber vi alliancer, der mangedobler Danmarks grønne klimaaftryk.

 

Læs pjecen Danmarks Globale Klimapåvirkning her

Læs mere om Global Afrapportering hos Energistyrelsen

FAKTA

Global Afrapportering

  • Klimaloven sætter bindende nationale mål om 70 procents reduktion af vores drivhusgasudledning i Danmark i 2030 i forhold til 1990 og klimaneutralitet senest i 2050 – det sidste vil regeringen fremrykke til 2045.
  • Men dansk forbrug og aktivitet påvirker også udledninger uden for Danmarks grænser. Derfor udarbejdes en afrapportering af Danmark globale klimapåvirkning, så vores påvirkning – i positiv og negativ retning – synliggøres.
  • Danmarks Globale Klimapåvirkning bygger på tal fra Energistyrelsens Global Afrapportering, som supplerer Klimastatus og -fremskrivning.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet