Arbejdet i NEKST er i gang: Her er medlemmerne

Publiceret 27-04-2023

De to første arbejdsspor i den nationale energikrisestab, NEKST, har sat navn på medlemmerne. Også følgegruppens medlemmer er på plads.

Den nationale energikrisestab, NEKST, der skal øge tempoet i den grønne omstilling, har nu taget hul på arbejdet.

Læs mere om NEKST her: Regeringen etablerer national energikrisestab

De to første arbejdsspor i NEKST er Farvel til gas i danske hjem og Mere sol og vind på land.

Forperson for Farvel til gas i danske hjem er Lars-Peter Søbye. Læs om arbejdet og sporets medlemmer her: Farvel til gas i danske hjem

Forperson for Mere sol og vind på land er Nana Bule. Læs om arbejdet og sporets medlemmer her: Mere sol og vind på land.

Herunder kan du også se en oversigt over medlemmerne af NEKST Følgegruppe.

Følgegruppen, bestående af repræsentanter fra brancheorganisationer, grønne organisationer, forskningsverden mfl., er etableret for at sikre, at relevante samfundsaktører inddrages i NEKSTs arbejde. Følgegruppen vil løbende inddrages i arbejdssporene, være i dialog med NEKST ved igangsættelsen af nye arbejdsspor, og kan give input og sparring i forhold til at løse identificerede udfordringer.

FAKTA: Her er medlemmerne i NEKST-arbejdsgruppen Farvel til gas i danske hjem

 • Forperson: Lars-Peter Søbye, formand for Industriens Fond, fhv. adm. direktør COWI og fhv. formand for DI.
 • Claus Torp, direktør, Furesø Kommune
 • Mette Smedegaard Hansen, Corporate Affairs Director, Nature Energy
 • Troels Skipper, udviklingschef, OK a.m.b.a.
 • Jens Skjøt-Arkil, Group CEO, Arkil Holdings
 • Henrik Holst Elstrøm, Senior director, SME international, Danmarks Eksport- og investeringsfond, og bestyrelsesformand, Ribe Fjernvarme
 • Tina Kramer Kristensen, Global Division Director, Energy Systems, Rambøll
 • Steen Neuchs Vedel, adm. direktør, Vestforbrænding
 • Tina Schou, leder af systemplanlægning, Evida
 • Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør, EWII
 • Knud Pedersen, Chief Regulatory Officer, Andel og bestyrelsesformand Cerius og Radius.

 

FAKTA: Her er medlemmerne i NEKST-arbejdsgruppen Mere sol og vind på land

 • Forperson: Nana Bule, operating advisor, Goldmand Sachs, Bestyrelsesmedlem Novo Nordisk Fonden, Energinet, Arla mm., formand for DI's Udvalg for Klima og Grøn Omstilling, Formand for regeringens digitaliseringsråd.
 • Henrik Andersen, adm. direktør, Vestas
 • Jens Rasmussen, CEO Eurowind Energy
 • Peter Bjerregaard, markedsreguleringschef, Better Energy
 • Kamilla Thingvad, fhv. direktør Green Power Denmark
 • Flemming Juel-Nielsen, direktør, Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Lisbeth Errboe Svendsen, afdelingsleder, NIRAS
 • Bo Øksnebjerg, CEO, WWF
 • Stine Grenaa Jensen, VP, Energinet
 • Peder Lundquist, CEO, Danmarks Eksport- og Investeringsfond.

FAKTA: Her er medlemmerne af NEKST-følgegruppen

 • Troels Blicher Danielsen, adm. direktør, Tekniq
 • Lars Midtiby, direktør, Danmarks Naturfredningsforening
 • Frank Rosager, direktør, Biogas Danmark
 • Christian Ibsen, direktør, Concito
 • Christian Sand, energi- og forsyningspolitisk rådgiver, Forbrugerrådet Tænk
 • Brian Vad Mathiesen, professor, Aalborg Universitet
 • Bo Jellesmark Thorsen, professor, Københavns Universitet
 • Christina Tvarnø, professor, Copenhagen Business School
 • Søren Heisel, forbundssekretær, 3F
 • Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme
 • Ulrich Bang, underdirektør, Dansk Erhverv
 • Kristian Jensen, adm. direktør, Green Power Denmark
 • Emil Drevsfeldt, erhvervspolitiske chef, Dansk Metal
 • Troels Ranis, vicedirektør, Dansk Industri
 • Flemming Nør-Pedersen, direktør, Landbrug & Fødevarer
 • Lena Kitzing, PhD, Associate Professor, DTU Wind 
 • Tommy Kjelsgaard, vicedirektør, Danske Regioner
 • Jan V. Hansen, vicedirektør, F&B
 • Peter Jayaswal, direktør for ejendomsfinansiering, Finans Danmark

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet