Aftale med Luxembourg sikrer over 200 mio. kr. til dansk energiø

Publiceret 04-10-2022

Danmark og Luxembourg har i dag indgået en aftale, der skal investere over 200 millioner kroner i den danske grønne omstilling.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har i dag sat sin underskrift på en aftale med Luxembourg, der betyder et trecifret millionbeløb til grøn energi i Danmark.

Pengene kommer til at gå til den planlagte energiø i Nordsøen og til andre investeringer i udbygningen af vedvarende energi.

”Aftalen i dag er et massivt økonomisk rygstød til vores udbygning af vedvarende energi. Den er endnu et godt eksempel på, hvordan vi gennem internationalt samarbejde kan understøtte den grønne omstilling," siger Dan Jørgensen.

Med aftalen skal Danmark hjælpe Luxembourg med at indfri landets EU-bestemte mål for, hvor stor en andel af energiforbruget der skal dækkes af vedvarende energi. Det er muligt, fordi Danmark producerer så meget vedvarende energi, at vi mere end opfylder vores EU-mål. Ifølge EU’s regler kan det danske overskud af vedvarende energi via en statistisk overførsel bruges til at opfylde det Luxembourgske mål. Til gengæld får Danmark mindst 223 mio. kr., der skal investeres i den grønne omstilling.

”Danmark har et grønt overskud, der gør, at vi kan hjælpe andre EU-lande til at nå deres klimamål. Samtidig har vi besluttet, at de indtægter, vi får, når vi hjælper andre, skal gå direkte til grøn omstilling,” siger Dan Jørgensen, der i dag har underskrevet aftalen med sin luxembourgske kollega energiminister Claude Turmes.

Danmark har lignende aftaler med bl.a. Holland, Irland og Belgien, og partierne bag reformen Danmark kan mere II har besluttet, at de penge, som aftalen med Luxembourg indbringer, skal bruges til at finansiere energiøen i Nordsøen og potentielt anden udbygning af vedvarende energi, herunder havvind.

På den måde sikres det, at de indtægter, som Danmark får for at hjælpe andre lande til at opfylde deres energimål, bruges til den grønne omstilling. Dette medvirker til at udnytte VE-ressourcerne i EU mere effektivt. 

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet