Fungerende klimaminister Dan Jørgensen deltager på COP27

Publiceret 07-11-2022

Fungerende klimaminister Dan Jørgensen vil repræsentere Danmark på FN’s klimatopmøde, COP27 i Egypten.

FN’s årlige klimamøde, COP27, er i gang. COP’en er årets største internationale klimakonference, hvor globale klimaforhandlinger på regeringsniveau finder sted, der sætter rammen for verdens indfrielse af Parisaftalens målsætninger.

Deltagelse på ministerniveau vurderes at være nødvendigt for at varetage om danske udenrigspolitiske og klimapolitiske interesser.

Dette er i tråd med klimaloven, hvoraf det fremgår, at Danmark skal arbejde aktivt for Parisaftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader celsius, og at Danmark skal være et foregangsland i den internationale klimaindsats, som kan inspirere og påvirke resten af verden.

Den fungerende regering vil i lyset af den igangværende regeringsdannelse udvise tilbageholdenhed med politiske tilkendegivelser.

Såfremt der ikke træder ny minister til inden, vil Dan Jørgensen som fungerende forretningsminister for klima, energi og forsyning deltage på COP27. Han ankommer lørdag d. 12. november og deltager frem til COP´en slutter.

Danmark deltager også som på tidligere COP-møder med en embedsmandsdelegation på COP27.

Danmarks tilgang til COP27 tager udgangspunkt i EU's overordnede linje, fastlagt i Miljørådskonklusioner om COP27, vedtaget af EU’s Miljø- og klimaråd d. 24. oktober, og som forinden var forelagt Folketingets Europaudvalg.

Folketingets partiledere er blevet orienteret om den fungerede ministers deltagelse. En orientering er ligeledes sendt til sekretariatet for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.

Læs orienteringen her.

Kontakt presserådgiver Lisa Christensen på limch@kefm.dk eller Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet