COP27 slutresultat

Publiceret 20-11-2022

Efter flere dages intense forhandlinger er landene nået til enighed om en sluterklæringstekst for COP27. Aftalen indeholder bl.a. en ny fond til verdens klimasårbare lande og et nyt arbejdsprogram for reduktioner.

Landene ved FN’s årlige klimamøde, COP27, i Sharm el Sheikh blev i nat enige om en samlet aftale. Danmark har i forhandlingerne været repræsenteret ved fungerende klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Aftalen indeholder bl.a.:

En genbekræftelse af Glasgow klimapagten og dermed målet om, at verden vil stræbe efter at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader, en opfordring om at opdatere nationale klimamål inden COP28 næste år og til udfasning af fossile subsidier.

Arbejdsprogram for reduktioner: Der blev opnået enighed om et arbejdsprogram for reduktioner af drivhusgasudledninger, der skal øge ambitioner og implementering inden 2030. Med arbejdsprogrammet etableres en ny ramme for, at lande i UNFCCC-regi kan samarbejde om reduktioner indenfor forskellige sektorer, som f.eks. energi, nedfasning af kul og elektrificering af transport, med henblik på at øge ambitionsniveauet.

Fond til tab og skader: Enighed om etablering af en fond, der skal hjælpe særligt sårbare lande med at håndtere tab og skader som følge af klimaforandringerne samt at igangsætte ”Santiago Netværk”, der kan giveteknisk assistance til udviklingslandes håndtering af tab og skader.

Klimatilpasning: Parterne nåede et skridt længere i forhandlingerne om at fastsætte et globalt mål for klimatilpasning, herunder en arbejdsproces der skal vedtages næste år og bidrage til opnåelse af det globale tilpasningsmål.

Finansiering: Der var fremgang i drøftelserne om et nyt klimafinansieringsmål for perioden efter 2025, der skal fastsættes i 2024.  

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet