Danmark kæmper for grøn omstilling i social balance ved stort ministermøde i Paris

Publiceret 23-03-2022

Under overskriften ‘The Year of Implementation: Accelerating Global Action on Clean Energy and Energy Security’ mødes klima- og energiministre fra hele verden til Det Internationale Energiagenturs årlige ministermøde i Paris. Danmark er næstformand ved mødet og sætter fokus på, hvordan en global omstilling til grønne energikilder kan ske på social retfærdig vis.

Det Internationale Energiagentur (IEA) afholder 23. og 24. marts 2022 ministermøde i Paris, hvor klima- og energiministre fra hele verden samles for at tale om, hvordan verdens regeringer kan levere drivhusgasreduktioner og omstille til en mere grøn og bæredygtig energiforsyning.

 ”Ministermødet i Paris finder sted i skyggen af Ruslands voldsomme angreb på Ukraine, og invasionen slår fast, at klima- og energipolitik er blevet sikkerhedspolitik. Mit budskab til mine kolleger i Paris var klart: Lad os sammen arbejde for at blive fri for Putins gas hurtigst muligt og sikre mere vedvarende energi og energieffektivitet,” siger klimaminister Dan Jørgensen

 Ministermødet finder sted, mens Rusland fortsætter sit angreb på Ukraine, og invasionen bliver derfor også et dominerende samtalepunkt for de fremmødte ministre.

 En social retfærdig omstilling

Danmark er vært for et side-event, som stiller skarpt på, hvordan den globale omstilling til grønne og vedvarende energikilder kan ske på social retfærdig vis. Oplægget tager udgangspunkt i 12 konkrete anbefalinger, som IEA-kommissionen ’The Global Commission for People-Centred Clean Energy Transitions’ afgav i oktober sidste år. En kommission, som klimaministeren ledte arbejdet med.

”Hvis verdens regeringer og beslutningstagere skal lykkes med at indfri klimamålene i Paris-aftalen, skal vi omstille til grønnere og mere bæredygtige energiformer. Fossile brændsler skal vige pladsen for vind og sol, ligesom vi skal udnytte energien mere effektivt. Det er bydende nødvendigt at sikre folkelig opbakning til omstillingen for at nå helt i mål, og derfor er jeg glad for, at Danmark kunne dele Just Transition-kommissionens anbefalinger med ministre fra hele verden, da de forhåbentlig kan inspirere til at sætte yderligere fart på den grønne omstilling,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Ministermødet i Paris er ledet af den amerikanske energiminister Jennifer Granholm, og Danmark er næstformand sammen med Australien og Belgien.

Læs mere om Just Transition-kommissionens arbejde via dette link.

Læs mere om programmet ved IEA’s ministermøde 2022 via dette link.

KONTAKT

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon 41 72 38 05

Fakta

  • Danmark har ledet IEA-kommissionen ‘Our Inclusive Energy Future: The Global Commission on People-Centred Clean Energy Transitions’, der i oktober sidste år afleverede 12 konkrete anbefalinger til, hvordan den grønne omstilling kan ske på social retfærdig vis
  • Anbefalingerne er fordelt i fire hovedspor: ”Rimelige jobs og arbejderbeskyttelse”, ”Social og økonomisk udvikling”, ”Lighed, social inklusion og fairness” samt ”Befolkningen som aktiv deltager”.
  • Målet med anbefalingerne og kommissionens konkrete case-studier er at sikre, at beslutningstagere verden over kan sætte ambitiøse klimamål og samtidig sikre en social retfærdig energiomstilling
  • Kommissionens arbejde er et af temaerne ved IEA’s ministermøde i Paris, hvor Danmark har redegjort for arbejdet og kommissionens konklusioner.
  • Det overordnede tema for ministermødet er ‘The Year of Implementation: Accelerating Global Action on Clean Energy and Energy Security’ og bliver ledet af den amerikanske energiminister Jennifer Granholm.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet