Nyt energieventyr: Varmt vand fra undergrunden skal give grøn varme i Aarhus

Publiceret 14-01-2022

Under den danske muld findes Danmarks næste teknologieventyr, der kan give grøn og stabil varme i danske radiatorer. Nu etableres Danmarks første anlæg i storskala, som kan producere geotermisk varme nok til at dække forbruget i ca. 35.000 huse i Aarhus.

Der findes enorme reservoirer af varmt vand i Danmarks undergrund. Nu skal vandet pumpes op af jorden og forsyne danske boliger med fjernvarme fra en grøn og stabil energikilde. Det sker i forbindelse med Danmarks første geotermianlæg i storskala, der skydes i gang i Aarhus. Fjernvarmeselskabet i Aarhus – AffaldVarme Aarhus – skal sammen med geotermioperatøren Innargi A/S stå for det store projekt. Et bredt politisk flertal i Folketinget bestående af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har banet vejen for det nye energieventyr, der har stort potentiale i især Danmarks største byer. Projektet forventes idriftsat inden udgangen af 2030.

Vi har set, hvordan andre teknologier som vind- og solenergi har udviklet sig til i dag at være fuldt ud konkurrencedygtige - nu er turen nået til geotermi. Geotermi har den åbenlyse fordel, at vandet kan pumpes op uanset, om det blæser eller solen skinner. Det er altså ikke bare en grøn varme – den er også stabil året rundt. Derfor ser jeg et stort potentiale i geotermi for klimavenlig kollektiv varmeforsyning i ikke mindst de større byer i Danmark. Det betyder samtidig, at vi vil kunne skrue ned for brugen af andre brændsler som for eksempel biomasse,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Geotermi har stort potentiale

Anlægget i Aarhus får en kapacitet svarende til varmeforbruget for 35.000 huse, men geotermi har et langt større potentiale – både i Danmark og udlandet. I Danmark vurderes geotermi i praksis at kunne dække op mod 15-20 pct. af varmebehovet.

Fremtidens fjernvarme skal være grøn, pålidelig og til forbrugervenlige priser. I takt med at vi bliver bedre til at sortere og genanvende affald, er der brug for nye grønne alternativer til produktion af fjernvarme. Derfor er vi i Venstre glade for, at vi med denne aftale styrker muligheden for, at geotermi kan bruges i fjernvarmen, når det er samfundsøkonomisk fornuftigt. Det giver god mening – både for klimaet og forbrugerne,” siger Venstres energi- og forsyningsordfører Carsten Kissmeyer.

Dansk energipolitik er meget mere end vindmøller og solceller. Geotermi er en vigtig del af dansk energiforsyning, og jeg er glad for, at vi har kunnet lave en bred aftale, som nu langtidssikrer også denne teknologi,” siger Dansk Folkepartis klima- og energiordfører Morten Messerschmidt.

Det er en stor grøn nyhed, at landets næststørste by nu får geotermi i stor skala – uden at det koster varmekunderne ekstra. Det gør den grønne omstilling mere bæredygtig, og det betyder et langt mindre behov for at brænde træ af. Man kan kun glæde sig og håbe at der også snart kommer geotermi i København og omegn, hvor der ligeledes er masser af varmt vand dybt nede i jorden,” siger klima-og energiordfører for SF, Signe Munk.

Enhedslisten har i mange år arbejdet for anvendelse af geotermi. Og det er yderst glædeligt, at det nu er lykkedes at komme videre med geotermi til Århus. At udnytte det varme vand i undergrunden til bæredygtig fjernvarme er en rigtig og vigtig klimaløsning. Ud med de importerede træpiller og ind med vores varme vand fra undergrunden. Jeg håber, at de erfaringer man opnår i Århus kan udbrede geotermien til andre steder i Danmark og i udlandet,” siger Enhedslistens klima- og energiordfører Søren Egge Rasmussen.

Det er en god dag for klimaet og varmekunderne i Aarhus. Den energikrise vi – lige nu – er vidne til kræver meget mere bæredygtig fjernvarme. Geotermi bør være en hjørnesten i vores varmeforsyning, så aarhusianerne kan få grøn varme i radiatorerne, og når vi skal sende gasfyr på pension i resten af landet. Sagt på godt jysk, er det ik’ så ringe endda, når det både er godt for pengepungen og klimaet,” siger politisk ordfører og medlem af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget Andreas Steenberg.

Det Konservative Folkeparti er tilfredse med, at vi nu gør livet grønnere for de 3,6 millioner danskere, som er forsynet med fjernvarme. Samtidigt er vi glade for, at vi har lavet en aftale, som ikke koster staten penge, men som allerede nu kan operere på markedsvilkår,” siger klimaordfører for det Konservative Folkeparti Mona Juul.

Kontakt

Klimaministeriets pressetelefon: 41 72 38 05

Fakta

  • Udnyttelse af geotermisk varme kan ske ved at pumpe mere end 40 grader varmt vand op fra en dybde på 1-2 km. Vandet kan føres ud i fjernvarmesystemet efter yderligere opvarmning ved hjælp af en varmepumpe. Geotermi kan især i større byer levere grøn varme som alternativ til biomassefyrede anlæg.
  • Anlægget i Aarhus har en kapacitet på 110 MW. Det svarer til varmeforbruget i ca. 35.000 huse.
  • Projektet i Aarhus kan igangsættes uden statslig støtte og på baggrund af klimaaftalen fra juni 2020 og den opfølgende aftale fra december 2021. Senest besluttede et politisk flertal bestående af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet i december 2021 at justere, hvordan prisen for levering af geotermisk varme fastsættes.
  • Aftalen sikrer bedre betingelser for investeringer i geotermi, der hidtil har været anset som dyrere end andre teknologier. Samtidig sikrer aftalen, at forbrugerne ikke skal bære risikoen i forbindelse med de kilometer-dybe boringer i undergrunden, som der tidligere har været eksempler på.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet