Danmark og Nederlandene styrker grønt partnerskab med nyt samarbejde om fangst, anvendelse og lagring af CO2

Publiceret 18-08-2022

Nederlandene og Danmark har en lang fælles resultatliste med energisamarbejde og vidensdeling til gavn for den grønne omstilling til gode. Beslutningen om at øge samarbejdet om CO2-fangst, –anvendelse og –lagring (CCUS) er det nyeste skud på stammen i det europæiske samarbejde. Teknologierne er centrale for at reducere CO2-udledninger, der ellers er svære at reducere.

I løbet af de seneste år har Nederlandene og Danmark opbygget et tæt samarbejde om flere bæredygtige løsninger som grønne varmesystemer, havvind og en fælles ambition om at fremme ambitiøse klimamål i EU. Dertil kommer nu en aftale med et stærkt fælles ønske om at fremme udvikling og udrulning af CCUS. Aftalen indeholder de generelle rammebetingelser for samarbejdet.

I aftalen understreger begge lande målet om klimaneutralitet i EU inden 2050 og fremhæver CCUS som en vigtig teknologi til at nå dette mål. Danmark og Nederlandene er enige om, at regionalt samarbejde og en grænseoverskridende infrastruktur er afgørende for udviklingen af CCUS.

”Klimakrisen kan ikke løses af ét enkelt land – der er brug for løsninger lande imellem. Danmark og Nederlandene har nu aftalt at fremme det regionale samarbejde om fangst, anvendelse og lagring af CO2, så nogle af de drivhusgasser, der ellers kan være svære at reducere, kommer ud af atmosfæren. Teknologiernes potentiale er enormt, og når Danmark og Nederlandene arbejder sammen, realiserer vi ikke kun vores eget mål om at være CO2-neutrale i 2050 – vi baner vejen for et grønnere Europa,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

"Nederlandene er en stærk fortaler for internationalt samarbejde – også når det gælder CCUS. Når vi arbejder sammen om forskning og udvikling af CCUS-teknologi, kan vi sætte fart på udrulningen af den, forbedre teknologierne og ikke mindst reducere omkostningerne. Vi ved godt, at ikke alle europæiske lande har velegnede CO2-lagre. Derfor er det afgørende, at vi finder regionale løsninger, der kan maksimere vores reduktioner med CCUS på tværs af kontinentet,” siger State Secretary for Economic Affairs and Climate Policy for Nederlandene Hans Vijlbrief.

Samarbejdet skal fremme gensidige interesser såsom at støtte integrationen af CO2 reduktioner fra negative emissionsteknologier i EU's klimapolitik og undersøge behovet for bilaterale aftaler eller andre initiativer, der åbner muligheder for at transportere og lagre CO2 på tværs af landegrænser. Samtidig forpligter Danmark og Nederlandene sig på at dele viden om de nyeste teknologier, geologiske infrastruktur og andre relevante erfaringer med CCUS.

Læs mere her: Memorandum of understanding.pdf

KONTAKT
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon: 41 72 38 05

Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Policy press office: + 31 6 50 19 26 73

FAKTA

  • Med Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 afsatte regeringen 16 milliarder til at fremme CCUS.
  • Med En køreplan for fangst, transport og lagring af CO2 aftalte et bredt flertal i Folketinget sidste år at afsøge mulige lagringssteder til CO2 i den danske undergrund samt at gøre det muligt at importere og eksportere CO2 samtidig med at det sikres, at lagringen finder sted på en sikker og miljømæssigt rigtig måde.
  • CCS støttes i Nederlandene gennem et udbudsbaseret system kaldet SDE++
  • Det første storskala CCS projekt i Nederlandene, the Porthos CCS Project, står klar i 2025.

 

 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet