Dansk hjælp til Ukraines energiforsyning

Publiceret 08-04-2022

EU’s medlemslande kan nu sende donationer direkte til Ukraines energisektor. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har arbejdet hårdt for at få det på plads. Danmark vil hjælpe både med energirådgivning og penge.

Det russiske angreb har efterladt Ukraines energisystem med store ødelæggelser. På et rådsmøde blandt EU’s energiministre bad Ukraine derfor om hjælp til at opretholde systemet – og den hjælp er nu på vej.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har arbejdet for at få etableret en fælleseuropæisk mekanisme, og det betyder, at medlemslandene nu kan donere direkte til Ukraines energisektor. Pengene vil bl.a. blive brugt på brændsel til at genere el og varme.

”Ukraines energisektor er hårdt ramt af krigen, og de har bedt om vores hjælp. Energistyrelsen har derfor oprettet et lokalt kontor i Lviv, så vi kan rådgive om, hvordan Ukraine kan opretholde forsyningen under krigen. Og Danmark har i tæt samarbejde med EU-systemet fået etableret et system, så EU-landene nu kan donere til Ukraines energisektor. Det skal sikre, at Ukraine får materiel, de rent faktisk kan bruge. Her vil Danmark også sende penge og opfordre andre lande til også at bidrage,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Siden 2014 har Danmark og Ukraine haft et myndighedssamarbejde, hvis formål er at fremme den grønne omstilling, bl.a. ved at gøre det mere attraktivt at investere i bæredygtige energiløsninger og ved at hjælpe Ukraine med at nå landets mål for vedvarende energi og energieffektivitet.

På trods af krigen fortsætter Danmark samarbejdet på efterspørgsel fra Ukraine, og Energistyrelsen har derfor oprettet et lokalt projektkontor i Lviv, som understøtter arbejdet og hjælper den Ukrainske energisektor så godt som muligt.

Når situationen igen er stabil, vil Danmark også bistå genopretningen af energisystemet i Ukraine.

Etableringen af den fælleseuropæiske mekanisme er sket i tæt samarbejde med Kommissionen og Energy Community. I første omgang har Danmark doneret 4 millioner kroner, og det skal ses som et led i den samlede danske indsats for at styrke Ukraine i udviklingen af deres energisystem.

Fakta om myndighedssamarbejdet

  • Myndighedssamarbejdet mellem Danmark og Ukraine blev etableret i 2014. Det drives i dag af Energistyrelsen i samarbejde med den danske ambassade i Ukraine.
  • Det dansk-ukrainske samarbejde skal styrke investeringsmiljøet, og på den måde gøre det mere attraktivt at investere i bæredygtige energiløsninger.
  • Danmark hjælper via samarbejdet også Ukraine med at nå landets mål for vedvarende energi, energieffektivitet, modernisering af fjernvarme og energiuafhængighed
  • Myndighedssamarbejdet er finansieret af Naboskabsprogrammet under Udenrigsministeriet

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet