Danmark stopper offentlig finansiering af sort energi i udlandet

Publiceret 03-11-2021

Regeringen har besluttet allerede fra starten af 2022 at sætte et stop for offentlig dansk finansiering og eksportfremmeydelser til fossile brændsler i energisektoren i udlandet. Med den nye politik er Danmark med til at mindske pengestrømme til sorte energikilder og gå forrest internationalt i den grønne omstilling.

Det er helt essentielt for den grønne omstilling og for at mindske de globale udledninger, at verdens lande flytter finansiering fra sorte til grønne energikilder. Derfor har regeringen som et af de første lande i verden besluttet, at det senest fra starten af 2022 skal være slut med offentlig dansk finansiering og eksportfremme af fossile brændsler i energisektoren i udlandet. Konkret betyder beslutningen, at investeringer, projekter eller aktiviteter, der fremmer fossile brændsler i energisektoren i udlandet, ikke længere vil kunne støttes fra dansk side.

”Vi skal skubbe verden i en grøn retning, ikke sort. Allerede sidste år besluttede regeringen et fuldstændigt stop for eksportfinansiering til kulkraft og termisk kul. Det har det nylige G20-topmøde nu også tilsluttet sig. Derfor vil regeringen presse på for, at vi også lukker for pengekassen til olie og gas-investeringer i udlandet. Fremtidens investeringer ligger i havvind, solceller og grønne brændstoffer, og Danmark lægger sig helt i front internationalt og kan inspirere andre lande til at fremme grøn energi”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

”Med beslutningen sætter vi også stop for eksportfremmeydelser for danske virksomheders aktiviteter inden for fossil energi. De danske virksomheder leverer allerede stærke grønne løsninger ude i verden og det er den vej vi skal. Danmark støtter desuden Storbritanniens COP26-erklæring om international støtte til at fremme grøn energiomstilling, herunder at stoppe finansiering til fossil energi i udlandet”, siger udenrigsminister Jeppe Kofod

”Med denne her beslutning skubber vi på gennem Investeringsfonden for udviklingslande (IFU) og de multilaterale banker for at der kan blive sat turbo på den grønne omstilling og adgangen til grøn elektricitet i udviklingslandene. Det er helt i tråd med den nye udviklingspolitiske strategi, hvor vi målretter en større andel af udviklingsbistanden til klimaindsatser”, siger minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde, Flemming Møller Mortensen

Undtagelser udløber i 2025

I særlige tilfælde – der primært vedrører naturgas – kan visse aktiviteter fortsat støttes indtil 2025. Det sker samtidig med en række strenge betingelser. F.eks. at det ikke sinker overgangen til vedvarende energi. Ingen andre lande har sat en så ambitiøs deadline. Med løsningen tager regeringen hensyn til både store klimaambitioner og til at danske virksomheders får tid til at omstille deres forretning.

For at opnå maksimal global klimaeffekt vil regeringen internationalt arbejde for at få andre lande til at gennemføre et tilsvarende stop.

Læs faktaark om beslutningen her

Kontakt:
Klimaministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

FAKTA

  • Regeringen har besluttet, at Danmark gennemfører et stop for offentlig dansk finansiering og eksportfremmeydelser til fossile brændsler i energisektoren i udlandet. Stoppet træder senest i kraft i starten af 2022, bortset fra i særlige tilfælde indtil 2025.
  • Helt konkret vil stoppet gælde for eksportfinansiering via EKF Danmarks Eksportkredit, eksportfremme via eksportrådet Trade Council og investeringer i Investeringsfonden for udviklingslande (IFU). Derudover vil regeringen have en meget restriktiv dansk linje i de multilaterale banker.
  • De begrænsede undtagelser indtil 2025 omfatter naturgasfyrede kraftværker i de fattigste udviklingslande, gas til clean cooking, og eksportrelaterede projekter, hvor naturgas indgår som et element i en overgangsløsning. Det vil være en betingelse af, at en række krav er opfyldt.
  • Stoppet omfatter ikke projekter, investeringer og aktiviteter relateret til fossile brændsler uden for energisektoren.
  • Allerede sidste år besluttede regeringen et fuldstændigt stop for eksportfinansiering til kulkraft og termisk kul.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet