Danmark lancerer verdens første globale alliance for at sætte en stopper for olie og gas

Publiceret 11-11-2021

Den nye alliance the Beyond Oil and Gas Alliance består i første omgang af 11 nationale og subnationale regeringer, der enten vil sætte en slutdato for deres olie- og gasproduktion eller på anden vis bidrage til at reducere olie- og gasproduktionen.

Med Danmark og Costa Rica i spidsen præsenterer en række nationale og subnationale regeringer i dag på klimatopmødet COP26 i Glasgow the Beyond Oil & Gas Alliance (BOGA), der vil arbejde for at udfase deres olie- og gasproduktion. Danmarks arbejde med at samle alliancen udspringer af Nordsøaftalen fra sidste år, der betyder, at vi stopper indvinding af olie og gas i 2050 og aflyser alle fremtidige udbudsrunder.

De ni nye medlemmer af BOGA er Frankrig, Irland, Sverige, Wales, Grønland, Quebec, New Zealand, Portugal og Californien.

”Videnskaben har gjort det klart, at olie og gas ikke har en plads i fremtidens grønne verden. Sammen med Costa Rica lancerer vi derfor nu en alliance af progressive regeringer, der vil følge vores eksempel og sætte en slutdato for deres olie- og gasproduktion. Det skal være begyndelsen på enden for olie og gas. Det her er startskuddet, og vi vil kæmpe hårdt for at få endnu flere medlemmer. Det er afgørende for, at verden kan holde Parisaftalens mål inden for rækkevidde”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Fokus på at reducere udbuddet og få flere medlemmer
Mens andre initiativer adresserer efterspørgslen efter fossile brændsler, fokuserer BOGA på at reducere udbuddet af olie og gas.

Medlemmerne har alle tilsluttet sig BOGA-erklæringen. Kernemedlemmerne forpligter sig til at støtte en tilpasning af olie- og gasproduktionen på linje med Parisaftalens mål. Det vil blive fulgt op af konkret handling, hvor kernemedlemmer forpligter sig til at sige stop for nye licens- eller udbudsrunder og til at fastsætte en dato for afslutning af deres olie- og gasproduktion.

Fremover vil BOGA-medlemmerne arbejde på at udvide alliancen og mobilisere andre lande og regeringer til at forpligte sig til at udstikke en vej væk fra olie- og gasproduktion.

Læs mere om alliancen via dette link.

KONTAKT:
Klimaministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

FAKTA

  • De nye kernemedlemmer af BOGA er Frankrig, Irland, Sverige, Wales, Grønland og Quebec.
  • New Zealand, Portugal og Californien har tilsluttet sig alliancen som associerede medlemmer. Costa Rica og Danmark er stiftere af alliancen.
  • BOGA har en opdelt medlemsstruktur med gradvist stigende ambitionsniveauer.
  • Kernemedlemmer af BOGA forpligter sig til at afslutte nye licens- eller udbudsrunder for olie- og gasproduktion og –efterforskning. Og til at fastsætte en Paris-tilpasset dato for afslutning af olie- og gasproduktion og –udvinding.
  • Associerede medlemmer af BOGA skal tage væsentlige, konkrete skridt, der bidrager til at reducere olie- og gasproduktionen, for eksempel gennem en tilskudsreform eller et ophør med international offentlig finansiel støtte til olie- og gasefterforskning og -produktion i udlandet.
  • Både regeringer og andre partnere kan blive Venner af BOGA ved at tilslutte sig BOGA-erklæringen, som understøtter en socialt retfærdig global omstilling af olie- og gasproduktionen til målene i Paris-aftalen.
  • Danmark er ifølge de seneste opgørelser den andenstørste olieproducent i EU efter Italien. Da Nordsøaftalen blev indgået i december 2020, var Danmark den største olieproducent i EU (baseret på tal fra 2019).

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet