COP26 holder 1,5 graders målet inden for rækkevidde

Publiceret 13-11-2021

Med dagens aftale i Glasgow har verdens lande taget et vigtigt skridt i kampen mod klimaforandringerne. Aftalen lægger op til, at landenes klimamål skal styrkes hurtigst muligt med henblik på at holde 1,5 graders målet inden for rækkevidde.

Hovedopgaven for klimatopmødet har været, at Parisaftalens 1,5 graders mål skulle holdes i live. Det lykkedes med enighed om, at landene allerede næste år skal øge ambitionsniveauet for at lukke hullet. Klimavidenskaben står også historisk klart i aftalen, hvor der bl.a. er en stærk reference til 1,5 graders målet og behovet for, at verden reducerer drivhusgasudledningen med 45% i 2030. Samtidig blev kul for første gang nogensinde nævnt i en COP-aftale.

”Ved starten af COP26 var det klare budskab fra videnskaben, at døren til 1,5 graders målet er ved at lukke i. Her i Glasgow har vi nu sat en fod i døren. Det helt klare mål er, at den skal åbnes yderligere de næste par år, hvor landenes klimamål skal styrkes, så de afspejler videnskaben. Det har været en hård fødsel, og den overordnede aftale er ikke perfekt, men det er svært at forestille sig en stærkere tekst om behovet for højere klimaambitioner. Vi har støbt et solidt fundament for indsatsen i dette afgørende årti”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Sammen med Grenadas minister Simon Stiell var klimaminister Dan Jørgensen blevet udpeget af det britiske formandskab til at facilitere forhandlingerne om netop spørgsmålet om, hvordan verden holder 1,5 graders målet i livet, herunder fossile brændslers rolle.

For første gang nogensinde sætter en COP navn på den største klimasynder af dem alle, nemlig kul, med en opfordring til at nedtrappe kulforbruget og udfase fossile subsidier. Det er en sejr, der viser, at selv de største producenter af sort energi nu må acceptere, at tiden er ved at rinde ud for den fossile æra”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Glasgow vil samtidig blive husket for at være stedet, hvor Parisaftalens regelsæt blev endeligt færdiggjort. Det har været en prioritet at få robuste regler, der kan understøtte klimahandling, og som sikrer, at alle lande vejes og måles ud fra samme målestok.

”Seks år efter Parisaftalens vedtagelse får vi nu endelig de sidste rammer på plads. Det er regler, der skal sikre, at landene rent faktisk leverer på de løfter, de giver. Selvom vi har kæmpet for endnu mere robuste regler, så er det en samlet pakke, der giver et godt grundlag for handling i dette afgørende årti” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Det blev også besluttet at fordoble den finansielle støtte til tilpasning i fattige ulande, som allerede nu føler konsekvenserne ved de stigende temperaturer.

”Jeg er også meget glad for, at det lykkedes at få en aftale på klimafinansiering, der vil betyde, at der kommer flere penge til de fattige og sårbare landes kamp for at tilpasse sig temperaturernes himmelflugt. Det har været en dansk prioritet”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Kontakt:
Emil Lee Madsen, +45 41 72 90 58

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet