De første opsamlende køreplaner for et grønnere erhvervsliv er klar

Publiceret 25-03-2021

Gennem regeringens klimapartnerskaber spiller dansk erhvervsliv en vigtig rolle i at nå 70%-målet. Tidligere i dag gjorde regeringen og klimapartnerskaberne foreløbig status for klimaindsatsen på et møde i Grønt Erhvervsforum, og i den forbindelse blev de såkaldte køreplaner for 6 af 13 sektorer fremlagt.

På trods af COVID-19-situationen har både regeringen og erhvervslivet opretholdt de høje grønne ambitioner og taget vigtige tiltag. Mange af klimapartnerskabernes anbefalinger er blevet gennemført bl.a. i regeringens sektorstrategier for energi og industri, affald og cirkulær økonomi, transport samt bæredygtigt byggeri. Hertil er der i den grønne genstart af økonomien taget en række tiltag, som bl.a. understøtter udvikling og eksport af grønne løsninger.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Klimapartnerskaberne har vist sig at være et stærkt samarbejde, som har været med til at skubbe på den grønne omstilling. Vi har nu seks køreplaner klar, hvor vi kan se de forskellige initiativer fra regeringen og erhvervslivet fra det seneste år. Dem skal vi bruge til at gøre status og se fremad. Vi ser et erhvervsliv, som tager ansvar for den grønne omstilling og er med til at finde løsninger og nye muligheder. Derfor er det vigtigt, at vi bruger sektorkøreplanerne klogt og i fællesskab skaber de bedste muligheder for, at flere dele af dansk erhvervsliv kan blive grønt og mere konkurrencedygtigt.”

Klima-, energi-, og forsyningsminister Dan Jørgensen:

Den grønne omstilling kræver samarbejde, og her er klimapartnerskaberne et klart eksempel på, hvordan vi i fællesskab kan rykke på den grønne dagsorden. Erhvervslivet er kommet med mange og gode forslag, som vi har lyttet til og handlet på. Nu gør vi status, så vi på den baggrund kan styrke og udbygge samarbejdet.”

Samlet status på vejen med 70 %-målet i 2030 er, at der på cirka halvandet år allerede er truffet beslutninger, der bringer os en tredjedel af vejen.

For at komme videre med den grønne omstilling skal der kontinuerligt træffes nye beslutninger og findes nye veje. På mødet tidligere i dag skulle Grønt Erhvervsforum derfor drøfte, hvordan digitalisering kan blive en endnu stærkere drivkraft for den grønne omstilling, og hvilke grønne forskningsmissioner der bør prioriteres de kommende år. 

Næste møde i Grønt Erhvervsforum finder sted i efteråret 2021.


Pressehenvendelser:
Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07
Klimaministeriets pressetelefon: 41 72 38 05

FAKTA

Som del af arbejdet med klimapartnerskaberne mødes regeringen halvårligt med formændene for regeringens 13 klimapartnerskaber, erhvervsorganisationer, lønmodtagerorganisationer og uafhængige eksperter for at drøfte erhvervslivets grønne omstilling.

Med sektorkøreplaner for de enkelte klimapartnerskaber er regeringens og erhvervslivets tiltag, der skal styrke den grønne omstilling, nu samlet i én fælles plan for hver sektor. Planen giver overblik over de indsatser, der vil blive arbejdet med at implementere de kommende år, ligesom det fremgår, hvordan regeringen vil understøtte omstillingen. 

Læs eller download køreplanerne for de enkelte sektorer her:

Energi- og Forsyningssektoren

Produktionsvirksomheder

Energiintensiv industri

Affald, vand og cirkulær økonomi

Life Science og biotek

Landtransport

Læs mere om klimapartnerskaberne her

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet