Regeringens klimapartnerskaber

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 14 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum.

Klimapartnerskabernes anbefalinger vil være tilgængelige nedenfor her på siden.

Erhvervslivet har en vigtig rolle i indsatsen for at realisere regeringens mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningen i Danmark i 2030, ligesom den grønne omstilling giver vækstpotentiale for dansk erhvervsliv.

Den 13. november 2019 blev 13 klimapartnerskaber etableret af den daværende S-regering, hvor man samarbejder med erhvervslivet om tiltag, der reducerer erhvervslivets udledninger af drivhusgas og styrker virksomhedernes grønne konkurrenceevne. Samtidigt blev der etableret Grønt Erhvervsforum. I tillæg til de oprindelige 13 klimapartnerskaber blev klimapartnerskabet på forsvarsområdet oprettet i foråret 2021. I 2023 tilkendegav den tiltrådte SVM-regering, at den ønsker at fortsætte og udvikle det tætte samarbejde med erhvervslivet i form af Klimapartnerskaber og Grønt Erhvervsforum.

Klimapartnerskaberne er opdelt efter forskellige sektorer og har hver en formand fra en privat virksomhed. Følgende er en oversigt over de 14 klimapartnerskaber og deres formænd:

 • Energi- og forsyningssektoren: formand Mads Nipper, CEO, Ørsted
 • Affald, vand og den cirkulær økonomi, formand Camilla Haustrup Hermansen, direktør og medejer, Plus Pack
 • Energiintensiv industri, formand Michael Lundgaard Thomsen, Managing Director, Aalborg Portland
 • Produktionsvirksomhed, formand Michael Bayer Thomsen, bestyrelsesformand Letbek
 • Life Science og biotek, formand Tina Sejersgård Fanø, Koncerndirektør, Novozymes
 • Fødevare- og landbrugssektoren, formand Jais Valeur, Group CEO, Danish Crown
 • Landtransport (afventer udpegelse)
 • Luftfart: formand Anko van der Werff, adm. Direktør for SAS
 • Det Blå Danmark, formand Vincent Clerc, CEO, Mærsk
 • Bygge- og anlægssektoren, formand Jesper Kristian Jacobsen, adm. direktør, Aarsleff
 • Handel, formand Lasse Bolander, bestyrelsesformand, Coop a.m.b.a
 • Service, IT og rådgivning, formand Kathrine Forsberg, CEO Atea
 • Finanssektoren, formand Carsten Egeriis, adm. Direktør, Danske bank
 • Forsvarsområdet: formand Poul Skadhede, CEO, Valcon

Partnerskaberne leverede i foråret 2020 anbefalinger til regeringen. I 2021 og 2022 blev der udarbejdet sektorkøreplaner, der gjorde status på arbejdet med anbefalingerne.

Se anbefalingerne 

Anbefalinger: Energi- og forsyningssektoren

Anbefalinger: Affald, vand og cirkulær økonomi

Anbefalinger: Energiintensiv industri

Anbefalinger: Produktionsvirksomhed

Anbefalinger: Life Science og Biotek

Anbefalinger: Fødevare- og landbrugssektoren Bilag - 24 anbefalinger

Anbefalinger: Landtransport - Appendix  - Threepager

Anbefalinger: Luftfart

Anbefalinger: Det Blå Danmark

 Anbefalinger: Bygge-og anlægssektoren Recommendations  by The construction industry  (EN)

Anbefalinger: Handel

Anbefalinger: Service, It og Rådgivning - Bilag - 13 forslag

Anbefalinger: Finanssektoren

 Anbefalinger: Forsvarsområdet 

 

Se sektorkøreplanerne 

Sektorkøreplan - Energi og Forsyningssektoren

Sektorkøreplan - Affald, vand og cirkulær økonomi.pdf

Sektorkøreplan - Energiintensiv industri

Sektorkøreplan - Produktionsvirksomhed

Sektorkøreplan - Life science og biotek

Sektorkøreplan - Landtransport

Sektorkøreplan - Luftfart

Sektorkøreplan - Det Blå Danmark

Sektorkøreplan - Bygge-og anlægssektoren

Sektorkøreplan - Handel

Sektorkøreplan - Service, it og rådgivning

Sektorkøreplan - Finanssektoren

Grønt Erhvervsforum

Grønt Erhvervsforum skal løbende følge arbejdet i 14 klimapartnerskaber inden for erhvervslivets forskellige sektorer. Formålet er at styrke dialogen mellem regeringen, erhvervsliv og fagbevægelse om muligheder og barrierer i erhvervslivets grønne omstilling.