Danmark hjælper Skotland med grøn fjernvarme til 650.000 huse

Publiceret 11-03-2021

Dansk rådgivning og erfaring har haft stor indflydelse på en ny skotsk fjernvarmelov, der reducerer CO2-udledninger svarende til 90.000 biler i 2050 og skaber mange nye grønne jobs. Det understreger, at Danmarks globale myndighedssamarbejder har mærkbare konkrete klimaeffekter.

Danske erfaringer og indspil har haft stor indflydelse på Skotlands første fjernvarmelov, der netop er vedtaget og vil hjælpe med både at reducere CO2-udledninger, mindske råstofmangel og skabe grønne jobs ved at accelerere udbygningen af fjernvarmenetværket i Skotland. Loven vil 20-doble antallet af skotske huse, der er tilsluttet fjernvarme, til 650.000 huse i 2030. Loven vil ifølge skotterne reducere CO2-udledninger svarende til 90.000 biler i 2050.   

Storbritannien er generelt udfordret af en varmeforsyning, som primært er baseret på fossil energi. Danmark er omvendt internationalt anerkendt for at have et af verdens grønneste fjernvarmenet med meget høj tilslutning. Derfor har der fra britisk side været stor interesse for at bringe danske erfaringer direkte i spil i arbejdet med at udbrede fjernvarme i Skotland.

 Det er Danmarks ambition at være et globalt foregangsland og dele vores gode erfaringer med grøn omstilling med andre lande, der kan have gavn af dem. Derfor er jeg rigtig glad for, at Skotland kan se en værdi i den danske fjernvarmemodel og har ladet sig kraftigt inspirere af den. Med den nye lov vil skotterne få mærkbare CO2-reduktioner, samtidig med at der bliver skabt nye grønne lokale jobs, og markedet for fjernvarmeløsninger vil vokse. Der kan derfor opstå nye afsætningsmuligheder også for danske leverandører af fjernvarmeteknologi og løsninger”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Det globale myndighedssamarbejde skaber konkrete resultater

Den skotske fjernevarmelov er et konkret resultat af, at Danmark og Storbritannien har haft et energisamarbejde siden 2017 med fokus på fjernvarme, og de seneste to år har Energistyrelsen haft en særlig rådgiver udsendt med base på danske ambassade i London. I forbindelse med fjernvarmeloven har Energistyrelsen og den danske ambassade konkret støttet skotterne gennem dialog, skriftligt materiale, workshops og deltagelse i arbejdsgrupper. Den danske fjernvarmemodel er blandt andet blevet rost ad flere omgange i det skotske parlament under drøftelser af fjernvarmeloven.

”Den skotske fjernvarmelov er et godt eksempel på, at de internationale partnerskaber og myndighedssamarbejde på tværs af landegrænser virker og skaber konkrete resultater. I det her tilfælde både reduktioner af drivhusgasser og nye grønne jobs. Klimakrisen er en global udfordring, som kun kan løses hvis vi samarbejder og udveksler erfaringer, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

I Skotland ses udbygningen med fjernvarme som en central del af løsningen for at nå landets klimamål om en 75 procent i CO2-reduktion i 2030. Fremover er det ambitionen, at fjernvarmenettet vil være baseret på vedvarende energi, for eksempel varmepumper og overskudsvarme fra eksisterende processer.

Skotland betragtes som frontløber for hele Storbritanniens fjernvarmeregulering, og den skotske regulering forventes at få indflydelse for fjernvarmeudviklingen i hele Storbritannien.

 

Pressekontakt

Klimaministeriets pressetelefon: 41 72 38 05

 

FAKTA

  • Danmark og Storbritannien har samarbejdet på myndighedsniveau om grøn omstilling siden 2013. Landene startede et energisamarbejde i 2017 med fokus på fjernvarme. I 2020 blev samarbejdet udvidet til også at omfatte energieffektivisering i bygninger.
  • Energisamarbejdet med Storbritannien finansieres gennem Eksportordningen (Energy Governance Partnership) frem til 2024 via midler fra Energiaftalen fra 2018.
  • Samarbejdet er fokuseret omkring den skotske regering og det britiske energiministerium, Department for Business, Energy & Industrial Strategy i London.
  • Danmark har 16 myndighedssamarbejder om energi med lande, der til sammen udleder mere end 60 procent af verdens CO
  • Ved at udveksle viden og erfaringer med partnerlandenes nationale myndigheder, styrkes politiske beslutningstagere til at træffe bæredygtige og omkostningseffektive energipolitiske beslutninger, der understøtter den globale grønne omstilling.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet