Danmark skal hjælpe Brasilien, Colombia og Pakistan med vedvarende energi

Publiceret 01-06-2021

Der er stor international efterspørgsel på dansk viden og erfaringer inden for grøn omstilling. Derfor har Klima, Energi- og Forsyningsministeriet og Udenrigsministeriet søsat et nyt initiativ, som skal hjælpe med at sikre adgang til pålidelig, bæredygtig energi til en overkommelig pris. I første omgang udrulles initiativet i Brasilien, Colombia og Pakistan.

Gennem det nye initiativ Danish Energy Transition Initiative (DETI) skal Danmark hjælpe endnu flere lande med at gøre deres omstilling af energisystemer grønnere. I første omgang skal initiativet hjælpe med at reducere CO2-udledninger i Brasilien, Colombia og Pakistan ved at støtte udvikling af vedvarende energi, energieffektivitet og energiplanlægning.

”Hvis vi for alvor skal gøre noget ved klimaforandringerne, skal vi som grønt foregangsland hjælpe andre lande med at omstille deres energisystemer. Danmark er førende inden for vedvarende energi og energieffektivitet, og vi har vigtig viden, som kan gøre en forskel for den grønne omstilling ude i verden. Vi hjælper allerede en række af de største udledere i verden med at blive grønnere. Nu styrker vi indsatsen i en række lande, som står over for en massiv stigning i deres energiforbrug. Det skal vi hjælpe med at gøre grønt,” siger klimaminister Dan Jørgensen. 

Alle tre lande har givet udtryk for et stærkt ønske om at samarbejde med Danmark, og de regner alle med at øge elproduktionen markant frem mod 2030. Derfor er det vigtigt at fokusere på andelen af vedvarende energi i elforbruget samt fordelene ved at energieffektivisere allerede nu.

Vi ved, at klimaforandringerne rammer verdens mest fattige og sårbare mennesker hårdest. Den globale opvarmning giver alvorligere konsekvenser i fattigere lande end i vores del af verden. Derfor giver det god mening, at vi hjælper lande med at begrænse CO2-udledningerne. Den grønne omstilling er derfor afgørende for, at vi kan komme i mål med vores internationale udviklings- og klimaambitioner,” siger udviklingsminister Flemming Møller Mortensen.

Indsatsen vil i Brasilien koncentrere sig om energiplanlægning og udvikling af havvind, i Colombia om udvikling af havvind og rammebetingelser for energieffektivitet og i Pakistan om energi-planlægning, fremme af vedvarende energi og energieffektivitet i industrien. 

Det nye initiativ bliver drevet af Energistyrelsen, som allerede yder teknisk assistance i etablerede energi- og klimapartnerskaber med 16 lande, herunder USA, Kina og Indien. Her deler danske eksperter erfaringer fra den grønne omstilling hjemme med lokale myndigheder.

Kontakt:
Klimaministeriets pressetelefon på 41 78 32 05

FAKTA

  • Brasilien, Colombia og Pakistan har tilsammen ca. 472 mio. indbyggere, og alle lande forventer markant stigende elproduktion frem mod 2030. Danish Energy Transition Initiative (DETI) skal hjælpe landene med at skabe en bæredygtig omstilling af energiforsyningen baseret på vedvarende energi.
  • DETI er et nyt initiativ, hvor de enkelte rådgivningsprojekter vil have varighed på mellem 3 til 12 måneder.
  • Ordningen er et supplement til Danmarks eksisterende 16 energisamarbejder, som drives af Energistyrelsen i samarbejde med Udenrigsministeriet. Budgettet lyder på 15 mio. kr. over en periode over fem år startende i 2021 via Klimapuljen. Der forventes årlige ansøgningsrunder.
  • Alle tre lande har via nationale ministerier og styrelser udtrykt ønske om et energisamarbejde med Danmark og deres behov matcher Energistyrelsens fire internationale indsatsområder: Energiplanlægning og scenarier, vedvarende energi, fleksibilitet og kraftværker samt energieffektivitet og fjernvarme.
  • DETI-ordningen kan søges af danske ambassader i såkaldte OECD-DAC lande (udviklingslande) i tæt samarbejde med partnerlandene, hvor der ikke allerede er et eksisterende myndighedssamarbejde med Energistyrelsen. Ambassaderne og Energistyrelsen vil være ansvarlige for at drive samarbejdet med de lokale myndigheder med støtte fra Udenrigsministeriet.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet